Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy   Asiunia   Kwiatowe
1

Kwiatowe

Trochę botaniki systematycznej, czyli rosliny kwiatowe Angiospermae. Dzielą się na dwuliścienne Dicotyledones Magnoliopsida i jednoliscienne Monocotyledones Liliopsida, które mają: tatarakowce Acorales z tatarakowatymi Acoraleceae, tatarak Acorus sp. grube, rozgałęzione, podziemne kłącza, równowąskie, równolegle żyłkowane liście, 3-krotne, obupłciowe kwiaty zebrane w walcowate kolby, owoce to jagody lub torebki, tatarak zwyczajny Acorus calamus.
Petrosaviales Petrosaviaceae zielne byliny, długie, róznowąskie liście odziomkowe, rproste łodygi, proieniste kwiaty szypułkowe zowalnymi podkwiatkami w okółkach, kwiaty zerbane na głąbiku szczytowym, grona lub baldachogrona, płożące kłącza, 6-krotne, owoce to torebki Japonolirion osense, Petrosavia sp.
Komeliowce trzykrotkowce Commelinales komeliowate Commelinaceae byliny często sukulenty, mają skrętoległe, pochwiaste, jajowate, duże, całobrzegie liście, kwiaty grzbieciste zebrane w kłosy, sa drobne lub duże, barwne, kwiaotstany szczytowe lub w kąach liści, jednopienność, trzykrotka Tradescantia sp. Hanguanaceae Hanguana zielne, ogonkowe, skrętoległe liście, drobne, dzwonkowate kwiaty zebrane w wiechy zebrane w kłosy, Hanguana bogneri, Hanguana major, Hanguana malayana. Philydraceae zielne, lancetowate liście są owłosione, kwiaty grzbieciste zebrane w wiechy lub grona, Helmholtzia sp, Philydrella sp. Philydrum lanuginosum. Hemodorowate Haemodoraceae kłącza, lancetowate, naprzemianległe liście, duże, barwne, grzbieciste kwiaty, Barberetta sp. Blancoa sp. Schiekia sp. Rozpłąwowate Pontederiaceae kłacza, z węzlów wyrastają korzenie przybyszowe mocujące je w podłożu, liście skrętoległe lub spiralne w międzywęźlach tworzą rozety, maja pochwy, ogonki i jajowate, strzałkowate lub oszczepowate blaszki, kwiaty w kłosach lub wiechach maja podobne do liści podsadki, białę, zółe, niebieskie, fioletowe pąłtki zrośnięte w rurkę, kwiaty trabkowate, owoce to 3 lub 1-komorowe torebki z żeberkowanymi nasionkami, pontederia Pontederia sp. heternatera Heteranthera sp. eichornia gruboogonkowa, hiacynt wodny Eichhornia crassipes.
Imbirowce Zingiberales helikoniowate Heliconiaceae z helikonią Heliconia sp. pokrój drzewiasty, podziemne, pełzające kłącza z prostymi pędami, liście długie, szerokie, języczkowate, kwiatostanyo barwnych liściach przykwiatostanowych w kształcie łudeczek, otaczają one kłosy z drobnymi kwiatami, helikonia papuzia Heliconia psittacorum. Bananowate Musaceae byliny z kąłczami lub bulwami, pędy otulone sztywnymi liśćmi, języczkowate, skrętoległe, ogonkowe, całobrzegie, języczkowate lub pierzaste liście, grzbieciste kwiaty rosną w kątach barwnych przysadek, 5 zrośnietych działek, owoce to jagody, bananowiec zwyczajny Musa paradisiaca, Ensete sp. Musella sp. Strelicjowate Strelitziaceae kłącza ukorzenione na całej długości, ulistnione pędy, liście jajowate z ostrymi dzióbkami na końcach, języczkowate, pierzastodzielne, ogonkowe, tworzą pióropusz na szczycie pędu, płatki zrośnięte kwiaty duże, barwne, wyrastają między ogonkami liściowym u pielgrzana, w kątach liści u strelicji, owoce to torebki pielgrzan madagaskarski Ravenala madagascariensis, strelicja królewska Strelitzia reginaePhenakospermum sp. Lowiaceae byliny, sympodialne kłącza, krókogonkowe, języczkowate liście w 2 rzędach, kwiaty zebrane w wiechy, owoce to torebki, Orchidantha longiflora, Orchidantha maxillarioides. Paciorecznikowate Cannaceae paciorecznik, kanna Canna sp. byliny z dużymi, tępymi, owalnymi, wrosłymi na pędzie kwiatowym liśćmi, rulon z liści pełni funkcję łodygi, podziemne kłącze, asymetryczne kwiaty zebrane w drobne baldachogrona, paciorecznik ogordowy Canna generalis, paciorecznik indyjski Canna indica. Marantowate Marantaceae wieloletnie byliny, duże, owalne, wielobarne liście z poduszeczkami stawowymi, które pozwalają zmieniać położenie liści wzgilędem kąta padania promieni słonecznych, w płd. są poziome o zach. pionowe, drobne, asymetryczne kwiaty, maranta Marantaa sp. ostrzeżyn, kalatea różowokropkowa Calathea roseopicta, ostrzeżyn jadalny Calathea allouia. Imbirowate Zingiberaceae kłacza, wyrastają nibyłodygi z pochew liściowych, lancetowate, całobrzegie, pochwiaste liście z języczkami liściowymi, duże, grzbieciste, barwne, zrosłodziałkowe kwiaty z 3 barwnymi płatkami korony, 2 pręciki zrośnięte w warżkę, 6 pręcików, 1 dolny słupek, owoce to torebki lub jagody, ostrzyż, kurkuma wąskolistna Curcuma angustifolia, wonna Curcuma aromatica, cytwar, cytwarnica Kaempferia sp. imbir japoński Zingiber mioga, alpinia lekarska Alpinia officinarum. Kostowcowate Costaceae byliny, tęgie kłacza, spiralnie ulistnione pędy, jajowate lub owalne liście mają pochwę, ogonek i blaszkę liściową, grzbieciste, obupłciowe kwiaty są zebrane w kłosy lub główki lub rosną w kątach liści, zielony kielich zrosły w wrurkę, zrosłopąłtkowa korona, owoce to torebki, kostowiec Costus sp. Chamaecostussp.      
Arekowce, palnowce Arecales rodzina arekowate, palmy Arecaceae prosta kłodzina u widlicy Hyphaene sp. i nipy Nypa sp. rozgałezia się widlasto, na szczycie pióropusz długich, pierzastych lub wachlarzowatych liści, drobne rozdzielnopłciowe kwiaty w kolbach i wiechach, owoce to jagody, pestkowce lub orzechy, prześcigla Mauritia sp. daktylowiec właściwy Phoenix dactylifera, areka Areca sp. kokos włąściwy Cocos nucifera.
Wiechlinowce, trawowce, plewowce Poales pałkowate Typhaceae zielne byliby, pełzające kłącze, liście odziomkowe, równowąskie, mają miękiz gąbczasty, liście bifacjalne-góra i dół powstają z różnych części zarodka drobne, rozdzielnopłciowe kwiaty zebrane w kolby lub główki, pałka szerokolistna Typha latifolia, jeżogłóka najmniejsza Sparganium minimum. Ananasowate, bromeliowate, zapylcowate Bromeliaceae byliny, pęd z pióropuszem liści na szczycie, korzenie zredukowane u epifitów, sztywne, lancetowate, równowąskie, kolczaste liście, tworzą rozetę magazynującą wodę i domacjum dla owadów, drobne kwiaty w kłosach lbu gronach, powabnie stanowią liście podkwiatostanowe owoce to torebki lub jagody, bromelia Bromelia sp. brokinia Brocchinia sp. oplątwa brodaczkowata Tillandsia usneoides, ananas jadalny Ananas comosus. Rapateaceae byliny z rozetą lancetowatych liści, drobne kwiaty zebrane w główki na szczytach lodyg kwiatowych Stegolepis guianensis, Maschalocephalus dinklagei, Potarophytum riparium. Łuczydłowate Xyridaceae byliny z lancetowatymi liścmi leżą w 2 rzędach lub skrętolegle u nasady pędu, kwiaty promiensite, 3 płatki biaęł, żółte lub niebieskie, zebrane kwiaty w kłosy lub główki, owoce to torebki, Xyris sp. Achlyphila disticha, Abolboda sp. Aratitiyopea lopezii, Orectanthe sceptrum. Niedotrawowate Eriocaulaceae jednoroczne lub byliny, równowąskie liście tworzą rozedę u nasady pędu, kwiaty zebrane w baldachy na szczycie pędu, jest korona i kielich, owoce to torebki, Eriocaulon sp. Blastocaulon sp. Lachnocaulon sp. Majakowate Mayacaceae majaka Mayaca sp. rośliny zielne, igiełkowate liście leżą skrętolegle na łodydze, pojedyncze, pormieniste kwiaty z barwną koroną, 3 płatki. Turniowate Thurniaceae mają bulwy korzeniowe, zgrubiałą, kanciastą łodygę, pióropusz lancetowatych liści ząbkowanych, kwiaty zebrnae w główki, Prionium serratum, P. palmita, Thurnia polycephala T. sphaerocephala. Sitowe Juncaceae kłącze równowąskie, ostre liście skierowane w górę tworzą kępę, łodygi kwiatostanowe z małymi kwiatami sa działki, zebrane w wiwechy lub baldachogrona, są owocostany, sit błotny Juncus tenageia, kosmatka licznokiwatowa Luzula multiflora.  Dasypogonaceae brak określonego rzędu, grube kłodziny, u form zielnych drobne, rozgałęzione pędy mają igiełkowate liście skrętoległe, na szczycie pióropusz równowąskich liści, drobne kwiaty zebrane w główki, kolby, kłosy, wiechy Baxteria sp. Calectasia cyanea, Dasypogon sp. Kingia sp.Ciborowate turzycowate Cyperaceae jendnoroczne lub byliny, lanceotwate liście z krzemionka otaczaja pochwami łodygę, obu lub jednopłciowe kwiaty zebrane w kłsoy, owoce to orzeszki, turzyca bagienna Carex limosa, cibora żółta Cyperus flavescens, stniczka pływająca Isolepis fluitans oczeret jeziorny Schoenoplectus lacustris. Anarthriaceae rozdzielnopłciowe, pędy rozgaęłziają się, małe kwiaty zebrane w grona, liście języczkowate z zamknięta pochwą u Anarthria sp. lub łuskowate u Hopkinsia sp. Lyginia sp. Centrolepidaceae drobne byliny tworzą darnie i kepki, rosną w skupieniach podługowate liście idą w górę zwężają się w nitki, rozgaęłzione łodygi końzą się kłosami, zredukowane, jednopłciowe kwiaty, Aphelia sp. Brizula sp. Centrolepis sp. Gaimardia sp. Rześciowate Restionaceae są łodygi asymilaujące z okółkowymi, igiełkowatymi liśćmi i kwiatonośne tu liście są zredukowane do łusek, kwiatostany szczytowe wiechy z kłosów, rześć Restio sp. Cannomois sp. Elegia sp. Biczycowate Flagellariaceae biczyca indyjska Flagellaria indica, F. quinnensis, nowokaledońska F. neocaledonica, F. significato byliny długie pędy, liście pochwiaste, naprzemianległe, coraz mniejsze, języczkowate, zaostrzone u nasady sa wąsy czepne, drobne kwiaty zebrane w kłosy, szebrane w wiechy szczytowe, kłącze. Wiechlinowate trawy Poaceae łodyga to źdźbło puste w węzłach, przegrodzone w międzywęźlach, równowąskie, 2-rzędowe, naprzemianległe, równowąskie liście pochwiaste z języczkiem i uszkami obejmującymi łodygę maja krzemionkę, kwiaty zebrane w kłsoki, przysadki zebrane w plewy, kwiaty zebrane w kłosy złożone lub wiechy złożone, owoce to ziarniaki, zielne, miotła zbozowa Apera spica-venti, smiałek darniowy Deschampsia caespitosa, wiechlina roczna Poa annua. Ecdeiocoleaceae zredukowane liście, pochwy zamknięte, pędy rozgałezione, kwiaty zredukowane w kłoski, owoce jednonasienne, Ecdeiocolea monostachya, Georgeantha haxandra. Żuanwiliowate Joinvilleaceae byliny, sztywne, dęte łodygi, puste ezły są międzywęźla, mięsiste kłącza, lancetowtae liście w 2 rzędach, mają otwarte pochwy, uszka i języczek, kwiaty zebrane w kłosy, zebrane w wiechy, 6 płatków, owoce to pestkowce Joinvillea ascendens, Joinvillea plicata.  
Szparagowce Asparagales storczykowate Orchidaceae proste pędy-monopodialne mają 1 pęd, sympodialne wiele, cebule lub bulwy, liście duże języczkowate, jajowate, lancetowate, są duże, dwuboczne kwiaty są dziąłki i barwne, piekne płatki, kwiaty rosną w gronach szcyztowych, owoce to torebki, dwulistnik mysi Ophrus insectifera, obuwik pospolity Cypripedium calceolus, kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, Wanda Vanda sp. wanilia płaskolistna Vanilla planifolia. Boryaceae krótkie kłacze, korzenie mikoryzujące, ulistnienie skrętoległe, liście równowąskie, pochwiaste, grono lub kłos szczytowy z podsadkami, owoce to torebki Borya sp. Alania cunninghamii. Blandfordiaceae Blandfordia krótkie, bulwiaste kłącze, naprzeminległe ulistnienie, liście w 2 rzędach, pochwy otaczają łodygę, liście równowąskie, obupłciowe, promieniste, dzwonkowate kwiaty, 6 zrośniętych działek, owoce to torebki, B. cunninghamii, B. grandiflora, B. nobilis, B. punicea. Lanariaceae Lanaria lanata krótkie, pionowe kłącze, rónowąskie, skrętoległe, pochwiaste liście leżą w 2 rzędach, kwiaty mają 6 zrośniętych w rurkę płatków, są purpurowe, brązowe, owłsione, owoce to torebki. Asteliowate Asteliaceae astelia Astelia sp. byliny z krótkimi łodygami, liście lancetowate lub równowąskie, skrętoległe, pochwiaste, owłosione, 1 lub 2-płciowe kwiaty zebrane w kłosy, zebrane w wiechy, owoce to torebki lub jagody. Przyklękowate, hypoksydowate Hypoxidaceae byliny cebulowe, liście podługowate zwinięte lub podzielne, kwiaty promieniste, 6-krotne, tależykowate zebrane w wieszki, czużyca Curculigo sp. przyklęk Hypoxis sp. Ixioliriaceae Ixiolirion sp. rośliny cebulowe, równowąskie liście, fioletowe, dwuboczne kwiaty zebrane w grona, 6 wolnych końców płatków, na przemian 3 cienkie i 3 grube, u nasady zrośnięte są w rurkę. Tecophilaeaceae geofity cebulowe, liście ogonkowe, lanmcetowate, kwiaty zebrane w grona, barwne, trąbkowate, 6 cienkich końców płątków, Tecophilaea sp. Cyanella sp. Walleria sp. Zephyra sp. Doryanthaceae Doryanthes sp. lanceotwate liście na szczycie się rozwarstwiają na włókna, tworzą kępy, łodyga ulistniona, kwiaty różowe, zebrane w główki, lejkowate, płątki zrośnięte u nasady, D. excelsa, D. palmeri. Kosaćcowate Iridaceae rozpierzchłe kłącze lub cebule, pęd kwiatowy, liście lanceotwate w 2 rzędach, kwiaty grzbieciste lub promieniste, obupłciowe, owoce to torebki, krokus spiski Crocus scepusiensis, frezja Freesia sp. mieczyk błotny Gladiolus palustris, kosaciec syberyjski Iris sibirica. Xeronemataceae Xeronema callistemon, Xeronema moorei, kłącza, lancetowate kepy liści, barwne, proministe kwiaty zebrane są w kłosy. Żułtaczkowate Xanthorrhoeaceae zielne rośliny z kłądziną, lancetowate kepy liści, liścień niefotosyntetyzujący, drobne kwiaty w główkach lub kolbach, liliowiec ogrodowy Hemerocallis hybrida, tęgosz mocny Phormium tenax. Amarylkowate Amaryllidaceae cebulowe rośliny, liście lancetowate w rozecie, pędy kwiatowe z dużymi, trąbkowatymi kwiatami, promiensite kwiaty, działki i płatki barwne, kwiaty w kwiatostanach, śnieżyca wiosenna Leucoium vernum, narcyz żonkil Narcissus jonquilla, trąbkowy N. pseudonarcissus, zwartnica Hippeastrum sp. snieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, amarylis Amaryllis sp. Szparagowate Asparagaceae cebulowe, liście równowąskie lub lancetowate, dzwonkowate, rurkowate kwiaty zebrane w grona na szczytach pędów, hiacynt wschodni Hyacinthus orientalis, snieżynik ślniący Chionodoxa luciliae, hiacyntowiec hiacyncik Hyacinthoides sp. szafirek miękkolistny Muscari comosum, sniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum, cebulica dwulistna Scilla bifolia, konwalia majowa Convallaria majalis.
Liliowce Liliales korsjowate Corsiaceae byliny o zimujących kłaczach i bulwach, całobrzegie, języczkowate liście pochwami otaczają łodygi, obupłciowe kwiaty, 6 jajowatych lub lancetowatych listków okwiatu, kwiaty obpłciowe u Arachnitis sp. jednopłciowe, 1 listek sercowaty lbu jajowaty otacza cały okwiat, owoce to torebki, Arachnitis uniflora, Corsiopsis chinensis, Corsia sp. Campynemataceae zielne, 1 lub kilka liści odziomkowych, liśc równowąski lub eliptyczny, pojedyncze lub zebrane w kłosy drobne kwiaty, owoce to torebki Campynemanthe sp. Campynema lineare. Melantkowce Melanthiaceae zielne rośliny z długim, krótkim kłaczem, bulwą lub cebulą, wzniesiony pę, wiązkowy system korzeniowy, liście skrętoległe, łopatkowate, eliptyczne, odziomkowe u Schoenocaulon sp. łodygowe u ciemiężycy Veratrum sp. osobniki obupłciowe, andromonoetyczne, gynodioetyczne, androdioetyczne, dwupienne, kwiaty grzbieciste lub proministe, talerzykowate, lejkowate, trąbkowate, w gronach, kłasach, wiechach, baldachogronach, owoce to torebki, ciemiężyca biała Veratrum album, bezplamka muchotrutka Amianthium muscitoxicum, melantek Melanthium sp. wodzinczyn kulisty Helonias bullata. Petermanniaceae tylko Petermannia cirrosa pnącze drewniejące, tworzy rozłogi, ulistnienie skrętoległe, eliptyczne liście, drobne kwiaty 6-krotne w wiechach, owoce to jagody. Zimowitowate Colchicaceae cebule lub kłacza, obłe pędy wzniesione, całobrzeie, jajowate, równowąskie lub eliptyczne liście, pochwy lub ogonki, promiensite, dwonkowate, obupłciowe, barwne, duże kwiaty, owoce to torebki lub jagody, parnik Disporum sp. jagodowiec sopleniec Uvularia sp. zimowit jesienny Colchicum autumnale, sandersonia pomarańczowa Sandersonia aurantiaca. Krasnolicowate Alstroemeriaceae ulistnienie skrętoległe, lancetowate, podługowate liście, barwne, duże, dzwonkowate, obupłciowe kwiaty, owoce to jagody, krasnolica alstremeria Alstroemeria sp. Bomarea sp. czepin Luzuriaga sp. Philesiaceae liany lub krzewy, podziemne kłącza, rozgałęzione pędy, naprzeciwległe, naprzemianległe, skrętoległe ulistnienie, krótkoogonowe lub siedzące liście, proste, jajowate, lancetowate, eliptyczne blaszki, kwiaty zebrane w wierzchotki, są obupołciowe, promieniste, dzwonkowate, barwne, owoce to jagody plątawa rózowa Lapageria roseaPhilesia magellanica. Rhipogonaceae Rhipogonum sp. pnącza, pęd kolczasty, ulistnienie naprzeciwległe, liście ogonkowe, liście jajowate, drobne kwiaty w wiechach, owoce to jagody. Kolcoroslowate Smilacaceae zielen lub pnącza, kolczaste pędy, liście sercowate, ząbkowane, brzegi blaszki mają kolce, ogonkowe liście, jednopłciowe, 6-krotne kwiaty w wiechach, owoce to jagody, kolcorośl Smilax sp. Liliowate Liliaceae geofity, gatunki światłolubne mają cebule, duże dzwonkowate, barwne kwiaty owoce to torebki, leśne mają kłącza, jagody, drobne, dzwonkowate kwiaty, liście są sercowate, jajowate, równowąskie, lancetowate, kardiokrynum olbrzymie Cardiocrinum giganteum, psiząb liliowy Erythronium dens, szachownica korona Fritillaria sp. złoć łakowa Gagea pratensis, złoć mała Gagea minima, lilijka alpejska Lloydia serotina, lilia złotogłów Lilium martagon, tulipan Tulipa sp. liczydło górskie Streptopus amplexifolius.
Pochrzynowce Dioscoreales łomkowate Nartheciaceae byliny, równowąskie liście, pełzające kłacza, kwiaty promieniste zebrane w grona, talerzykowate lub dzwonkowate, grono, wiechy, baldachy na długim pędzie kwiatowym, łomka zachodnia Narthecium ossifragum, Lophiola aurea, Metanarthecium luteoviride Alestris sp. Nietneria sp. Krapielowate Taccaceae, krapiel Tacca masywne, bulwiaste łodygi z kulistym lub długim kłączem, młode odrosty maja wielokomókowe włoski, duże, ogonkowe, pierzastosieczne, dłoniastosieczne lub dłoniastodzielne, języczkowate liście rozety, szczytowe kwiaty zebrane w wierzchotki, są osadzone na głabiku, szypułkowane, jest wiele podsadek i nitkowatych przysadek, 6 działek zrośniętych w rurkę, owoce to jagody lub torebki, krąpiel Chantriera Tacca chantrieri, krąpiel całolistna Tacca integrifolia. Thismiaceae drobne, bezzieleniowe, współzyją z grzybami, dostają od nich cukry,  ryzomowe, pęd pełni funkcjespichrzowe, zredukowane, równolegle użyłkowane, naprzeciwległe llub naprzemikanległe liście, 3-krotne kwiaty p0ojedyncze lub w gornach, Afrothismia sp. Haplothismia sp. Oxygyne sp. Thismia sp. Tiputinia foetida. Trójżeńcowate Burmanniaceae bezzieleniowe, współżyja z grzybami, dostają od nich cukry, małe, korzenie bulwiaste, liście zredukowane do łusek, pojedyncze, grzbieciste,. niebieskie kwiaty na szczycie pędu kwiatowego, trójżeniec Burmannia sp. Pochrzynowate Dioscoreaceae krzewy lub pnącza, liście sercowate lub owalne i jajowate z sercowatymi nasadami, drobne kwiaty w wioechach, owoce to pestkowce pochrzyn skrzydlasty Dioscorea alata, Rajana sp. Stenomeris borneensis, S. dioscoreifolia, Trichopus sempervirens, T. zeylanicus.
Pandanowce pochutnikowce Pandanales Velloziaceae kserofity, byliny, krzewy, cienkie łodygi okryte podstawami lisciowymi, korzenie przybyszowe rosną w dół i okrywają łodygi, równowąskie, skrętoległe liście pochwami obejmują łodygę, całobrzegie lub ząbkowane, kwiaty promieniste, niezróżnicowany okwiat zrośnięty w trąbke, końce listków wolne, okwiat biały, żółty, rózowy, fioletowy, purpurowy, niebieski, obupłciowe kwiaty u Barbaceniopsis sp. jednopłciowe, u Acanthochlamys sp. zebrane w główki,  Acanthochlamys bracteata, Barbacenia sp. Tryurydowate Triuridaceae bezzieleniowe, liście zredukowane, łodygi czerwone, purpurowe lub brązowe, drobne kwiaty w wiechach, promieniste, okwiat ma wiele płątków i działek, współżyją z grzybami, dostają od nich cukry,  Lacandonia schismatica, Kihansia lovettii, Tiuris sp. Tiuridopsis sp. Stemonaceae byliny z bulwą, kłączem z łuskowatymi liśćmi, liście łodygi naprzeciwległe lub w 2 rzędach, kwiaty 4-5-krotne, ogonkowe, pojedyncze lub w pęczkach w kątach lisci, owoce to torebki, Croomia sp. Pentastemona sp. Stemona sp. Stichoneuron sp. Pandanowate pochutnikowate Pandanaceae pędy drenwieją, zakończone są piuropuszem liści ułożonych w 2 rzędach skrętolegle, na brzegach sa kolce, wyrastają korzenie powietrzne nad ziemię, rozdzielnopłciowe kwiaty zebrane w różne kwiatostany, owoce to pestkowece lub jagody w owocostanach, szczudla Freycinetia sp. pandan pochutnik wonny Pandanus odorifer Martellidendron sp. Sararangasp. Okolnicowate Cyclanthaceae byliny z mocnym kłączem na szczycie krótkiego,, grubego pędu są liście, łodygowe są skrętoległe lub w 2 rzędach, ogonkowe lub obejmuja łodygę nasadami, blaszka liściowa niepodzielna, pierzastodzielna, dłoniastodzielna lub dwudzielna, drobne promiensite kwiaty zebrane w kolby o mięsistej osi, kwiaty w kątach liści lub szczytowe, okwiat kwiatów żeńskich 4-krotne, zwykle zredukowany, owoce to mięsiste jagody, okolnica Cyclanthus sp. łyczkowiec, karludowika, batożyca Carludovica sp.
Żabieńcowace Alismatales obrazkowate Araceae liscie różnia sie u róznych gatunków, są róznowąskie, lancetowate, jajowate, owalne, okrągławe, tarczowate, kwiatostan to krótka, walcowata kolba otoczona łezkowatym liściem, rozdzielnopłciowe sa dwu i jednopinne, kalia Zantedeshia sp. anturium Anthurium sp. wolfia bezkorzeniowa Wolffia arrhiza, rzęsa drobna Lemna minor, żmijownik tulejnik Lysichiton sp. Kosatkowate Tofieldiaceae odziomkowe liście sa równowąskie, podkwiatki moga zrastać się w kieliszek otaczają głąbiki z kłosami kwiatów, owoce to torebki, kosatka kielichowa Tofieldia calyculataHarperocallis flava, Isidrogalvia sp. Pleea tenuifolia, Triantha sp. Żabiściekowate Hydrocharitaceae roczne lub byliny podwodne kłącza, liście równowąskie, okrągławe, nerkowate, języczkowate, lancetowate zal. od gat. duże, promieniste kwiaty z naprzemianległymi przysadkami, żabiściek pływający Hydrocharis morsus-ranae, moczarka delikatna Elodea nuttallii, jezierza morska Najas marina dawniej Najadaceae, przesiąrka okółkowa Hydrilla verticillata, nurzeniec śrobowy Vallisneria spiralis. ŁĄczniowate Butomaceae tylko łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus kłącze pod wodą, liście równowaskie, kwiaty rózowe, zebrane w baldaszki, 6 działek i 6 płątków, na przemian grubsze i cieńsze, 3 osie symetrii, lancetowate podsadki. Żabieńcowate Alismataceae liście łopatkowate, koniec języczkowaty, nasada schodzi w nibyogonek, promieniste, 3-krotne kwiaty zebrane w wiechy, okółkowe rozgaęłzione szypułki, owoce to orzeszki, żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica, żabienica jaskrowata Baldellia ranunculoides, strzałka wodna Sagittaria sagittifolia, elisma pływająca Luronium natans. Bagnicowate Scheuchzeriaceae tylko bagnica torfowa Scheuchzeria palustris ukośne kłącze, cienkie rozłogi, pionowe łodygi, równowąskie liście, tępe, języczkowate przylistki, obupłciowe, żółtozielone kwiaty zebrane w grona, owoce to mieszki. Onowodkowade Aponogetonaceae tylko onowodek Aponogeton sp. zakorzeniony lub pływający hydrofit, liście lancetowate, faliste brzegi blaszek liściowych, obupłciowe, 3-krotne, promieniste kwiaty. Limnocharysowate Limnocharitaceae wodne rośliny, liście łopatkowate, duże, proste łodygi, 3-krotne kwiaty, Butomopsis latifolia, limnocharys Limnocharis sp. Świbkowate Juncaginaceae zielne, wodne lub błotne, jednoroczne lub wieloletnie geofity, kłącze, siedzące, podługowate liście stojące, obu lub jednopłciowe kwiaty zebrane w grona siedzące na głabiku, owoce to orzeszki lub rozłupnie, Lilaea scilloides, Tetroncium magellanicum, świbka błotna Triglochin palustris i morska Triglochin maritima. Posidoniowate Posidonia sp. wieloletnie byliny, płożace kłącze, naprzemianległe liście odziomkowe, pochwy zamknięte, liście języczkowate, 3-krotne kwiaty zebrnane w pojedyncze lub mnogie kłosy, łuskowate podsadki. rupiowate Ruppiaceae rupia Ruppia sp. jednoroczne lub wieloletnie, rozgałezione łodygi i kłacze, krótkie pędy, ulistnienie naprzemianległe, równowąskie, wąskie liście, przylistki przylegaja do nasady liści i pochew, małe obupłciowe kwiaty bez okwiatu zebrane są w kłosy owoce to pestkowce, rupia morska Ruppia maritima. Bałwanicowate Cymodoceaceae hydrofity, jedno lub dwupienne, równowąskie, wstęgowate, ząbkowane na końćach liście, kwiaty zebrane w wierzchotki, podsadki są lub nie ma, bałwanica Cymodocea sp. Amphibolis sp. Halodule sp. Syringodium filiforme, Thalassodendron ciliatum. Zosterowate Zosteraceae pełzające kłącze, proste łodygi, liście podługowate, pochwy zrośnięte okrywają łodygę,u Phyllospadix sp. jednopłciowe, dwupiennośc, u zostery obupłciowe kwiaty zebrane w wąskie, zwężone ku dołowi kolby, owoce to orzeszki u Phyllospadix sp., niełupki u Zostera, zostera tasiemnica morska Zostera marina, zostera drobna Zostera noltiiPhyllospadix sp. Rdestnicowate Potamogetonaceae kłacza, byliny lub jednoroczne, liście podługowate, jajowate, owalne, nasady obejmują łodygę, są drobne przylistki, drobne, 4-krotne kwiaty w kłosach, rdestnica nawodna Potamogeton nodosus, zamętnica błotna Zannichellia palustris, Lepilaena sp. rdestniczka gęsta Groenlandia densa, rdestnica nitkowata Stuckenia filiformis, rdestnica grzebieniasta Stuckenia pectinata, dawniej Potamogeton sp.
U dwuliściennych są:
Astrowe Asteridae
Selerowce Apiales selerowate baldaszkowate Apiaceae Umbelliferae byliny i krzewy, maja puste wmiędzywęźla i węzły, ulistnienie skrętoległe, liście pierzastozłożone, mają rozdęte pochwy, drobne kwiaty w baldachach złozonych, większe, grzbieciste kwiaty brzezne, owoce to rozłupnie lub niełupki, marchew Daucus carota, pietruszka siewna Petroselinum sativum, seler ogrodowy Apium graveolens, mikołajek nadmorski Eryngium maritimum, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, koper ogrodowy Anethum graveolensPennantiaceae Pennantia sp. drzewa, krzewy wspinające się pnącza, ulistnienie skrętoległe, liście pojedyncze, całobrzegie lub ząbkowane, 5-krotne, promieniste, rozdzielnopłciowe kwiaty rosną z pnia i gałęzi oraz zebrane są w szczytowe wierzchotki, owoce to pestkowce. Torricelliaceae drzewa i krzewy, skrętoległe, pojedyncze, całobrzegie lub ząbkowane, dłoniaste, skrętoległe liście, 1-płciowe, 5-krotne, kwiaty zebrane w grona lub wiechy, owoce to pestkowce, Aralidium sp. Melanophylla sp. Torricellia sp. Griseliniaceae Griselinia sp. dwupienne drzewa, krzewy i epifity, pojednycze, cąłobrzegie lub ząbkowane liście w 2 rzędach, liście grube, z kolcami, kwiaty zebrane w grona i wiechy, promieniste, 5-krotne, żeńskie moga nie mieć okwiatu, oowce to mięsiste, jednonasienne jagody. Pittosporaceae drzewa, krzewy, liany, pojedyncze, skórzaste liście, jednopienne z obupłciowymi kwiatami lub dwupienne męskie i żeńskie, kwiaty 5-krotne, pojedyncze, w wierzchotkach lub wiechach, płatki częsciowo zrośnięte, działki też, owoce to jagody lub torebki Pittosporum sp. araliowate Araliaceae drzewa, krzewy, pnącza, zdrewniałe, kanały żywiczne i z sokiem mlecznym, ulistnienie skrętoległe lub naprzeciwległe, blaszki niepodzielne, powconane lub złożóne, ogonkowe, drobne, obupłciowe, promieniste kwiaty, w wiechach, gronach, baldachach, maja wiele pąłtków, owoce to pestkowce i jagody, aralia Aralia sp. wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris, kolcosił straszliwy Oplopanax horridus. Myodocarpaceae drzewa i krzewy, liście złożone lub pojedyncze, całobrzegie lub ząbkowane, drobne kwiaty w baldachach złożonych, owoce to rozłupnie lub miesiste pestkowce, Delarbrea sp. Myodocarpus sp. Paracryphiales Paracryphiaceae Paracryphia sp. Quintinia sp. Sphenostemion sp. drzewa i krzewy, ulistnienie skrętoległe, liście języczkowate, ogonkowe, kwiaty drobne, promieniste, ze zróżnicowanym okwiatem na kielich i koronę, zebrane są w kłosy, zebrane w wierzchotki lub same kłosy szczytowe lub w kątach liści. Szczeciowce Dipsacales piżmaczkowate Adoxaceae krzewy, ulistnienie naprzeciwległe, liście ząbkowane, dłoniasto powcinane, małe 4-5-płatkowe kwiaty zerbane w wiechy, baldachy lub podbaldachy, owoce to jagody, bez czarny Sambucus niger, kalina koralowa Viburnum opulus, piżmaczek wiosenny Adoxa moschatellina, Sinadoxa sp. Tetradoxa sp. Dierwillowate Diervillaceae krzewy,ulistnienie naprzeciwległe, liście ząbkowane, obupłciowe, 5-krotne, dzwonkowane kwiaty, płatki zrośnięte u nasady, zebrane w grona, wierzchotki i wiechy, owoce to torebki, Diervilla sp. krzewuszka Weigela sp. Przewiertniowate Caprifoliaceae krzewy, drzewa, liście pojedyncze lub pierzaste, całobrzegie, ulistnienie nakrzyżległe, promieniste lub grzbieciste, rurkowate lub dzwonkowate, 4-5-krotne kwiaty, owoce to jagody, epstkowce, torebki lub orzechy, wiciokrzew/suchodrzew czarny Lonicera nigra, śnieguliczka biała Symphoricarpos albus. Zimoziołowate Linnaeaceae krzewy i zielne, proste lub faliste, całobrzegie lub pierzaste liście, małe, promieniste, 4-5 krotne kwiaty obupłciowe, małe działki, zredukowane płatki, zimoziół północny Linnaea borealis. Raźniowate, morynowate Morinaceae byliny z krótkim kłączem, rozetką liści odziomkowych, długimi łodygami, liście rozety róznowąskie lub lancetowate, lancetowate liście łodygiowe naprzeciwległe lub okółkowo ułożone, kwiaty w okółkach, tworzą grona szczytowe, kolczaste podsadki, 4 podsadki zrośnięte w rurkę lub dzwonek, płatki zrośnięte kwiaty lejkowate, promieniste, owoce to jednonasienne torebki, raźnia, moryna Morina sp. Cryptothladia sp. Acanthocalyx sp. Szczeciowate Dipsacaceae zioelne i krzewy, liście pierzastodzielne lub całobrzegie, lancetowate, listki wrzecionowate, kwiaty zebrane w główki lub koszyczki, dzwonkowate z pręcikami na zewnątrz lub rurkowate, owoce to orzeszki, czarcikęs łakowy Succisa pratensis, czarcikęsik Kluka Succisella inflexa, driakiew gołebia Scabiosa columbaria, głowiaczek tatarski Cephalaria gigantea, szczeć pospolita Dipsacus fullonum, świerzbnica polna Knautia arvensis. Kozłkowate Valerianaceae rosliny zielne, liście pierzastodzielne, listki lancetowate, wąskie, liście moga byc całobrzegie, języczkowate, owalne, drobne jajowate, kwiaty zebrane w baldachy, wiechy lub wierzchotki, drobne, rurkowa, 1 oś symetrii, kozłek lekarski Valeriana officinalis, roszpunka warzywna Valerianella locusta.
Twardziszkowce Escalloniales twardziszkowate Escalloniaceae drzewa, krzewy, krzewinki i jednoroczne, naprzeciwległe lub skrętoległe liście ogonkowe, pojedyncze, całobrzegie, ząbkowane, 4-5-krotne, barwne kwiaty, wolne płatki korony, owoce to pestkowce i torebki, twardziszka Escallonia sp. 
Bruniales Bruniaceae krzewy, mocno rozgałęzione, drobne listki, duże kwiaty zebrane w baldachy szczytowe, okwiat złożony z wielu działek i płątkow, barwne kwiaty, Brunia sp. Columelliaceae krzewy, drzewa, pierzaste liście, duże, barwne, trąbkowate, zwisające kwiaty w kątach liści. 
Psiankowce Solanales Montiniaceae krzewy i małe drzewa, krótkoogonkowe, języczkowate liście, skrętoległe ulistnienie, kwiaty promiensite, 4-krotne, z rozrośniętym dnem kwiatpowym, rozdzielnopłciowe wyrastają w pęczkach w kątach liści, Grevea madagascariensis, Montinia caryophyllacea. Sphenocleaceae Sphenoclea sp. jednoroczne zielne, liście jajowate, zwężone ku dołowy, ogonkowe, ulistnienie skrętoległe, kwiaty zebrane w kłosy szczytowe na szypułkach, podsadki w okółku, kwaity dzwonkowate. Hydroleaceae Hydrolea sp. roczne zioła i krzewy, liście języczkowate, ogonkowe bez przylistków, kwiaty mają 5 płątkó, jajowate przysadki, owoce to torebki, Hydrolea spinosa.Powojowate Convolvulaceae pnącze rośliny zielne, drzewa, płożące, wijąće, rzedko wzniesione łodygi, ulistnienies krętoległe, proste liście, ząbkowane lub całobrzegie, lejkowant kwiaty w kątach liści lub w wierzchotkach, promieniste, 5-krotne, 1 słupek, 5 pręcików,powój polny Convolvulus arvensis, kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, kanianka macierzankowa Cuscuta epithymum.Psiankwoate Solanaceae zielne lub zdrewniały, 2 warstwy łyka z drewnem w środku, wiązki bikolateralne, ulistnienie skrętoległe, liście proste lub złożone, promieniste, 5-płatkowe, zrosłopłatkowe kwiaty w wierzchotkach, barwne, owoce to jagody lub torebki, psianka czarna Solanum nigrum, ziemniak Sulanum tuberosum, pomidor Lycopersicon esculentum, papryka roczna Capsicum annuum, petunia Petunia sp. Ostrokrzewowce Aquifoliales drzewa, krzewy, pnącza, naprzemianległe, eliptyczne liście, drobne, 5-krotne, promieniste kwiaty w wiechach w katach liści, Citronella sp. Stemonuraceae krzewy, drzewa, zielne, liście jezyczkowate lub eliptyczne, ogonkowe, drobne kwiaty w okółkach. Phyllonomaceae Phyllonoma sp. krzewy i drzewa, języczkowate, ogonkowe, naprzemianległe liście, drobne, pormieniste 5-krotne kwiaty i jagody wyrastają na szypułkach z liści, zebrane są w pęczki. Helwingiaceae Helwingia sp. eliptyczne liście, pęczki kwiatów na długich dszypułkach wyrastają z liści. Ostrokrzewowate Aquifoliaceae drzewa i krzewy, owalne, eliptyczne, ajowate, jezyczkowate liście, kwiaty zebrane w baldachy w kątach liści, dupienność, owoce to jagody lub pestkowec, ostrokrzew kolczasty Ilex aquifolium.
Astrowce Asterales Rousseaceae drzewa, krzewy, preoste, ząbkowane liście, języczkowate lub eliptyczne, kwiaty 5-krotne, promieniste, języczkowate płątki, zebrane w bakdachy, owoce to jagody, Roussea sp. Dzwonkowate Campanulaceae zilene, drzewa i krzewy, liście skrętoległe lub naprzeciwległe proste lub złożone, maja prawie wszystkie kształty blaszek, kwiaty dzwonkowate,. jest rurka korony i wolne końce, owoce to jagody lub torebki, dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia, dzwonek rozpierzchły Campanula patula, jasieniec piaskowy Jasione montana, zerwa kulista Phyteuma orbiculare, rozwar wielkokwiatowy Platycodon grandiflorusPentaphragmataceae mięsiste zioła, asymetryczne blaszki liściowe zbliżone do jajowatych lub języczkowatych, kielich zrośnięty w rurkę ma wolne końce, wystają płątki kotrony, drobne kwiaty zebrane w kłosy jednostrzonne, Pentaphragma sp. Alseuosmiaceae krzewy, języczkowate lub eliptyczne liście ułożone skrętolegle, jlejkowate, barwne kwiaty w gronach, owoce to jagody. Phellinaceae Phelline sp. drzewa, zielne lub krzewy, duże, skrętoległe, jaowate, owalne lub języczkowate liście, 5-krotne, promieniste kwiaty w wiechach, maja długie płatki. Argophyllaceae krzewy lub drzewa, łopatkowate, języczkowate, odwrotnie jajowate liście skrętoległe, długopłątkowe, talerzykowate kwiaty w wierzchotkach, płatki lancetowate, Argophyllum sp. Corokia sp. Stylidiaceae okółkowe, podługowate liście, dwuboczne kwiaty z kielichem zrośniętym w rurkę i 4 wolnymi płatkami zebrane są w szczytowe kłosy, płatki tworzą literę x, Stylidium sp. Bobrkowate Menyanthaceae wodne i bagienne rośliny, pełzające kłącze, liście skrętoległe, proste lub złożone, liście płwyające, dzwonkowate kwiaty ze zgiętymi wolnymi końcami płątków korony, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, grzybieńczyk wodny Nymphoides peltataGoodeniaceae zielne rośliny, ulistnienie skrętoległe, trąbkowate kwiaty z 1 płaszczyzną symetrii, Goodenia sp. Astrowate złożone Asteraceae Compositae zielne, 1, 2-letnie lub byliny, szczytowe kwiatostany koszyczki na szczycie pędu lub osadniku, kwiaty brzezne języczkowate grzbieciste, środkowe rurkowate promieniste, koszyczki mogą być zebrane w wiechy, wierzchotki, liście całobrzegie lub pierzastosieczne albo pierzastodzielne, języczkowate, łopatkowate, lancetowate, podługowate, odwrotnie jajowate, owoce to niełupki z puchem kielichowym, aksamitkaTagetes sp, aster Aster sp. mniszek lekarski Taraxacum officinale, chaber bławatek Centaurea cyjanus, cykoria podróznik Cichorium intybus, mlecz zwyczajny Sonchus oleraceus. Calyceraceae zielne lub byliny pojedyncze, pierzastosieczne liście skrętoległe, całobrzegie lub pierzastosieczne, nie ma przylistków, obupłciowe kwiaty w główkach na 2 listkach okrywy, 5 zrosniętych działek z ząbkami na szczycie, 4-6 płątków, owoce to niełupki, Galycera sp. 
Dereniowce Cornales Hydrostachyaceae Hydrostachys jednoroczne lub byliny, bez korzenia pierwotnego, skrętoległe, pierzastodzielne liście na całej długości maja przydatki, ulistnienie skrętolełe, liście sa w rozecie, kwiaty bez kwiatu zebrane są w kłosy, wspartę przysadką, męskie mają 1pylnik, żeńskie górny słupek, owoce to wielonasienne torebki. Grubbiaceae Grubbia sp. korzenie palowe lub bulwy, krzewy, sztywne pędy, naprzeciwległe lancetowate lub równowąskieliście, 4-krotne, promieniste kwiaty w wierzchotkach Grubbia rosmarinifolia, Grubbia rourkei,Grubbia tomentosa. Curtisuaceae Curtisia dentata drzewo, młode pędy są brązowo owłosione, naprzeciwległe, jajowate lub eliptyczne liście unerwione na spodzie, siedząće, 4-ktrotne kwiaty w wiechach, owoce to pestkowce. Dereniowate Cornaceae krzewy i drzewa, liście sercowate, jajowate, owalne, końce zaostrzone, białe, promieniste, 4-krotne kwiaty zebrane w baldachy zlożone lub pojedyncze z 2 płatkami, jest zóznicowanie jeśli chodzi o kwiaty, owoce to pestkowce, jagody, dereń świdwa Cornus sanguinea, dawidia chińska Davidia involucrata. Ożwiowate Loasaceae drzewa, krzewy, pnącza, głównie byliny i jednoroczne, liście całe lub podzielne, ulistnienie skrętoległe lub naprzemianległe, obupłciowe, promieniste, 5-krotne kwiaty, są prątniczki, owoce to torebki pękające wzdłuz nerwów, mencelia Mentzelia sp. gronowia Gronovia sp. Hortensjowate Hydrangeaceae jajowate, eliptyczne, liście, ulistnienie naprzeciwległe, drobne kwiaty promieniste zebrane w główki, wiechy, grona, baldachogrona, owoce torebki zylistek szorstki Deutzia scabra hortensja Hydrangea sp. jaśminowiec Philadelphus sp.
rodzina Oncothecaceae z racji, że opisuję nową systematyke opartą na pokrewieństwie nie mogę zaklasyfikować jej do jakiegoś rodzaju dlatego, że jeszcze nie odkryto linii filogenetycznej, Oncotheca humboldtiana, Oncotheca macrocarpa neaie drzewa i krzewy, pojedyncze, całobrzegie, długie, na końcach zaokrąglone, zwężone w ogonek,obupłciowe, trąbkowate, promieniste kwiaty mają po 5 działek, płatków i pręcików oraz 1 słupek, płatki tworzą rurkę, owoce to gruszkowate pestkowce.
Jasnotowce Lamiales Plocospermataceae Plecosperma sp. drzewa lub krzewy, jajowate, skrętoległe, siedzące liście, barwne, trąbkowate kwiaty. Carlemanniaceae Carlemannia sp. i Silvianthus sp. drzewa, języczkowate liście, drobne, njepozorne kwiaty w kątach liści zebrane są w wiechy, wierzchotki lub główki. Oliwkowate Oleaceae drzewa, krzewy, pnącza, języczkowate liście ogonkowe, kwiaty trabkowate, promieniste, zebrane w wiechy, owoce to pestkowce, śniegowiec Chionanthus sp. oliwka europejska Olea europea, jesion wyniosły Fraxinus escelsior, ligustr Ligustrum sp., jaśmin Jasminum sp. bez lilak Syringa vulgaris. Tetrachondraceae zielne lub krzewy, ulisatnienie okółkowe, liście drobne, mięsiste, języczkowate, siedzące, kwiaty promieniste, 4 płatki, trąbkowate, Polypremum procubens, Tetrachondra hamiltonii, T. patagonica. Calceolariaceae zielne, duże, proste, nakrzyżległe lub naprzemianległe, okrągławe liście, barwne, wargowe kwiaty, zebrane są w baldaszki, symetria grzbiecista, dolna warga duża, zaokrąglona, dolna mała, zgięta. Peltantheraceae Peltanthera sp. zielne, skrętoległe, siedzące, jajowate liście, dzwonkowate kwiaty z jednostronnych gronach. Ostrojowate Gesneriaceae zielne, epifity, drzewa i krzewy, ulistnienie nakrzyżległe, pojedyncze liście, barwne, duże, grzbieciste kwiaty obupłciowe, owoce to torebki lub jagody, skrętnik Streptocarpus sp, sępolia fiołkowa Saintpaulia ionantha. Babkowate Plantaginaceae zielne jednoroczne lub wieloletne, krzewy, ulistnienie skrętoległe lbu naprzeciwległe sa rozety, liście proste lub złożone, 4-8-krotne kwiaty grzbieciste, babka wielka Plantago maior, lnica polna Linaria arvensis, rzęśl wiosenna Callitriche verna, przęstka posolita Hippuris vulgaris, naparstnica purpurowa Digitalis purpurea. Trędownikowate Scrophulariaceae zielne, krzewy lub pnącza, proste, ogonkowe, pojedyncze liście zabąkowane, ulistnienie skrętoległe, okółkowe lub naprzeciwległe, obupłciowe, dwuwargowe, grzbieciste kwiaty, owoce to torebki, jagody lub pestkowce, trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa, dziewanna drobnokwiatowa Verbascum thapsus, namulnik brzegowy Limosella aquatica. Stilbaceae zielne, krzewy, drzewa, ulistnienie naprzeciwległe lub skrętoległe, barwne, grzbieciste kwiaty w kwiatostanach, owoce to jagody, Stilba sp. Jasnotowate, wargowe Lamiaceae Labiateae drzewa, krzewy, pnącza, byliny, 4-kanciasta łodyga wzmocniona zwarcicą, nakrzyżległe, gruczołowato owłosione liście, zykle jajowate lub eliptyczne, kwiaty grzbieciste, kielich dwuwargowy lub promienisty 5-działkowy, korona dwuwargowa, góna warga dwudzielna z 2 pąłtków, dolna trójdzielna z 3 płatków, kwiaty w wierzchotkach lub kłosach, owoc to rozłupnia z 4 rozłupek, jasnota biała Lamium album, bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, bukwica zwyczajna Betonica officinalis, głowienka pospolita Prunella vulgaris, mięta pieprzowa Mentha piperita. Paulownicowate Paulowniaceae Paulownic Paulownia sp., Wrightia sp., Brandisia sp. zielne, drzewa lub krzewy,duże, sercowate liście ogonkowe, piłkowane, dzwonkowane kwiatybiałe, fioletowe, rózowe, owoce to torebki. Phrymaceae Phryma sp.zielne, skrętoległe ulistnienie liście eliptyczne, lancetowate podsadki, kwiaty dwuwargowe, wąskie, barwne, zebrane w grona, kielich zrosniety w rurkę. Zarazowate Orobanchaceae bezzieleniowe pasożyty, kłos z trójkątnymi, siedzącymi przysadkami lub bez wyrasta nad ziemię, grzbieciste, wargowe kwiaty, działki wolne, zaraza bladokwiatowa Orobanche pallidiflora, pszeniec biały Melampyrum saxosum, szelężnik mniejszy Rhinanthus minorThomandersiaceae Thomandersia sp. krzewy lub zielne, ulistnienie skrętoległe, liście języczkowate, ogonkowe, trąbkowate, drobne kwiaty w główkach, płatki wolne, symetria promienista. Werbenowate Verbenaceae drzewa, krzewy i zielne, ulistnienie skrętoległe, liście jajowate, owalne, eliptyczne, zaostrzone, blaszka karbowana, trąbkowate, barwne kwiaty w główkach, gronach lub wiechach, werbena pospolita, witułka Verbena officinalis, lantan Lantana sp. Pułapkowate, sezamowate Pedaliaceae ulistnienie naprzeciwległe, okółkowe, liście języczkowate, lancetowate, nerkowate, tarczowate, drzewa, zielne, krzewy, wargowe lub trąbkowate 4-5-płatkowe kwiaty sezam łogowa Sesamum sp. Martyniaceae zielne, pnącza, krzewy, liście nerkowane, tarczowate, okrągłe, sercowate, karbowane, wargowe, grzbieciste kwiaty, zrosnięte płątki u nasady, pekaty kielich, owoce to torebki Martynia sp. Liderniowate Linderniaceae zielne, drobne rośliny, ulistnienie naprzeciwległe, czworoboczne łodygi, grzbieciste, barwne kwiaty lidernia Lidernia sp. Bignoniowate Bignoniaceae drzewa i krzewy, duże, dzwonkowate kwiaty, dwuwargowe, zrosły kielich, dzieli się na 2 ząbki, korona zrosła u nasady, parzystopierzaste, lub dłoniaste 5-listkowe, listki eliptyczne lub języczkowate, liście ogonkowe, kwiaty zebrane w główki w kątach liści lub na pniu, tabebuja Tabebuia sp. milim Campsis sp. Schlegeliaceae drzewa, krzewy i zkrzewinki, liście odrotnie jajowate, języczkowate lub eliptyczne, dwuwargowe kwiaty w pękach w kątach liści, dolna warga ma 3 równe karby, górna 2, owoce to jagody. Akantowate Acanthaceae drzewa, krzewy, zielne, ulistnienie skrętoległe, liście języczkowate, brzeg blaski prosty lub karbowany, kwiaty zebrane w kłosy, sa trąbkowate, płatki zrosnięte w ązką rurkę, na końcu sa wolne, okrągłe końce, akant Acanthus sp. tunbergia Thunbergia sp. Byblisowate Byblidaceae zielne, silnie rozgałęzione, liście siedzące, równowąskie, mają gruczołki i sluz, promieniste, 5-krotne, obupłciowe kwiaty na długich szypułkach w pęczkach w kątach liści, 1 słupek, 5 pręcików, owoce to torebki z kilkoma klapami Byblis sp. Pływaczowate Lentibulariaceae mięsożerne, liście skrętoległe, języczkowate-tłustosz Pinguicula, nitkowato rozgałęzione u pływacza Utricularia sp. języczkowate u żenlisei Genlisea sp., kwiaty wargowe na długich szypułkach, grzbieciste, pływacz drobny Utricularia minor, tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris, żenlisea Genlisea sp.
Goryczkowce Gentianales marzankowate Rubiaceae zilene lub drzewa, ulistnienie okółkowe lub w nibyokółkach, są przylistki, małe, 4-5-krotne kwiaty obupłciowe, owoce to rozłupnie, przytulinka Cruciata sp. np. krzyzowa C. laevipes, wiosenna C. glabra, marzanka Asperula sp. np. barwierska A. tinctoria, przytulia Galium sp. np. czepna G. aparine, rolnica polna Sherardia arvensis. Goryczkowate Gentianaceae zielne rośliny lub drzewa, dwustronne wiązki przewodzące, liście naprzeciwległe, niepodzielna blaszka liściowa, kwiaty promieniste, 4-5 płątków, owoc to torebka pekająca przegrodami, tysięcznik Centaurium sp. np. nadobny Centaurium pulchellum goryczka Gentiana sp. np. kropkowana Gentiana punctata goryczuszka Gentianella sp. np. polna Gentianella campestris niebielistka trwała Swertia perennis. Loganiowate połatowate Loganiaceae drzewa, krzewy lub zielne, ulistnienie skrętoległe, okrągłe, owalne, jajowate, języczkowate liście, promieniste kwiaty w baldaszkach, owoce to jagody kulczyba wronie oko Strychnos nux-vomica. Gelsemiaceae Gelsemium sp. i Mostuea sp. krzewy, krzewinki, liście języczkowate lub lancetowate, trąbkowate kwiaty, sa lancetowate podsadki. Toinowate Apocynaceae drzewa, krzewy, liany, zielne, duże, promieniste, barwne, trąbkowate kwiaty, owoce to torebki, jagody lub pestkowce, barwinek pospolity Vinca minor oleander Neriumsp. 
Ogórecznikowce Boraginales ogórecznikowate Boraginaceae, rośliny zielne, drzewa i krzewy, całe szorstko owłosione, ulistnienie skrętoległe, promieniste lub grzbieciste kwiaty osklepkowa korona, ząbki zamykają gardziel, barwna korona, kwiaty zerbane w sierpiki, owoc to rozłupnia z 4 rozłupek, ogórecznik lekarski Borago officinalis niezapominajka błotna Myosotis palustris żmijowiec zwyczajny Echium vulgare żywokost lekarski Symphytum officinale.
Vahliaceae rząd nieznany Vahlia sp. rośliny zielne i drewniejące, byliny, krzewinki, jednoroczne, ulistnienie naprzeciwległe, całobrzegie, nagie lub gruczołkowato owłosione, eliptyczne lub równowąskie, obupłciowe, 5-krotne, promieniste, białe lub żółte, równe płatki równe sa działkom, owoce to okrągłe torebki.
Metteniusaceae analogiczna sytuacja, Metteniusa sp. drzewa i krzewy, języczkowate, użyłkowanie pierzaste, ogonkowe liście, promieniste kwiaty, mięsiste długie płątki zrośnięte u nasady w rurkę, kwiaty trąbkowate rosną w kątach liści.
Garryales Garryaceae drzewa i krzewy, ulistnienie naprzeciwległe, liście skórzaste, odwrotnie jajowate, w parach u nasady, 4-krotne kwiaty zebrane w szczytowe, zwisające grona, owoce jagody Aukuba sp. Garrya sp. Eukomiowate Eucommiaceae eukomia wiązowata Eucommia ulmoides dwupienne drzewa,. ulistnienie skrętoległe, liście, jajowate, ząbkowane, dwupiennośc, kwiaty męskie mają długie pylniki, żeńskie 1 dwudzielny słupek, rozwrośnięte dno kwiatowe, drobne, białe płatki, symetria promienista, pęczki w kątach liści, owoce to skrzydlaki. 
Wrzosowce Ericales wrzosowate Ericaceae drzewa, krzewy, krzewinki, ulistnienie skrętoległe, obupłciowe, 4-5 krotne, owadopylne kwiaty, zrosło lub wolnopłatkowe, owoce to torebki lub jagody, korzenie mikoryzujące, korzeniówka pospolita Monotropa hypopitys, wrzos pospiliuty Calluna vulgaris, wrzosiec bagienny Erica tetralix, pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata gruszczynik jednokiwatowy Moneses uniflora gruszynka jednostronna Orthilia secunda dgruszyczka mniejsza Pyrola minor, zalia, rózanecznik Rhododendron sp. bażyna czarna Empetrum nigrum. Zwichrotowate Cyrillaceae drzewa i krzewy, liście skretoległe, całobrzegie, krótkoogonkowe, czarne włoski wydzielnicze, kwiaty w gronach, 5-krotne, 5-10 poręcikó, 1 słupek, owoce to suche orzeszki, Cliftonia sp. Cyrilla sp. Aktinidiowate Actinidiaceae pnącza, języczkowate, eliptyczne, liście, bez przylistków, kwiaty promieniste, obupłciowe w kątach liści lub na pniu, mają szypułki, owoce to torebki lub jagody. Tuliłezkowate Roridulaceae tuliłezka Roridula sp. krzewy z równowąskimi, gruczołowato owłosionymi liścmi z lepką wydzieliną, 3-krotny okwiat, 5 pręcikó z óżłtymi miodnikami u nasady, 1 słupek, R. dentata, R. gorgonyas. Orszelikowate Clethraceae drzewa, krzewy, pojedyncze, skretoległe, ogonkowe listki, 5-krotne, pojedyncze kwiaty lub w gronach, 1 słupek, 10 pręcików, owoce to wielonasienne torebki, orszelina Clethra sp. Purdiaea sp. Kapturnicowate Saraceniaceae, darlinktonia kalifornijska Darlingtonia californica pełzające kłącze, wszystkie liście pułapkowe, kwiaty z 5 purpurowymi płatkami wiszą w dół, płytkie, słąbo rozwinięte korzenie, owoce to torebki, kapturnica Saracenia sp. pułapkowe, barwne liście tworzą głebokie zwęzone ku nasadzie rurki, kwiaty duże, białe, zielone, czerwone, skierowane w dół, rozbudowany okwiat, rozbudowany system korzneiowy, heliamfora Heliamphora sp. liście tworzą smukłe, długie dzbanki zwężone ku dołowi, kwiaty zebrane wgrona 4-6 białych, czerwonych, rózowych płatkó, owoce to torebki. niecierpkowate Balsaminaceae gładkie byliny, mięsiste łodygi, ulistnienie naprzemianległe, owoce torebki, kwiaty mają 1 płaszczyznę symetri są barwne, Hydrocera triflora, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora. Marcgraviaceae krzewy, pnącza, epifity, małę drzewa, pojedyncze, skrętoległe, całobrzgie lub piłkowane liście, kwiatyobupłciowe, promieniste, 5 płątków, 4-5 działek, zebrane w grona i baldachogrona, owoce to hipancja, Marcgravia sp. Tetrameristaceae drzewa, duże, wąskie, odwrotnie jajowate liście przechodzące w ogonki rosną wpęczkach, małe, żółtawe kwiaty w wiechach, owoce jagody, Tetramerista sp. Pentamerista sp. wielosiłowate Polemoniaceae naprzeciwległe, owalne, jajowate lub eliptyczne, naprzeciwległe liście, rośliny zielne, dzwonkowate lub trąbkowate, barwne kwaity, obupłciowe, 5-krotne, promieniste, floks Phlox sp. wielosił Polemonium sp. kobea Cobea sp. Fouquieriaceae Fouquieria sp. drzewa z mięsistymi łodygami i kolcami, eliptyczne liście, duże, czerwonopomarąńczowe, rurkowate kwiaty zebrane w grona na szcyztach pędów. Czasznicowate Lecythidaceae drzewa z dużymi dłoniastodzielnymi liśćmi, listki wąskie, odwrotnie jajowate, duże, barwne, mięsiste promiensite kwiaty, owoce to orzechy, orzesznica Bertholletia sp. czasznia Lecythis sp.Sladeniaceae drzewa, liście eliptyczne, zaostrzone lub języczkowate, promieniste kwiaty, okwiat złożony z płatków i róznych im działek, zebrane w baldaszki w kątach liści. Pentaphylacaceae krzewy, drzewa, liście proste, naprzecmianległe, języczkowate, 5-krotne kwiaty są dzwonkowate, Pentaphylax sp. Sączyńcowate Sapotaceae wąskie, języczkowate, łopatkowate liście, promiensite, obupłciowe kwiaty, działki i płątki leżą naprzemianlegle, owoce to jagody, masłosz Vitellaria sp. argania Argania sp. złotolisć Chrysophyllum sp. Hebankowate Ebenaceae drzewa i krzewy, ulistnienie naprzemianległe lub naprzeciwległe, kwiaty z wydłużonym dnem kwiatowym zebrane w grona, wiechy gł. wierzchotki, trwały kielich, owoce to jagody, persymona Diospyros sp. Euclea sp. Lissocarpa sp. Royena sp. Pierwiosnkowate Primulaceae drobne rosliny zielne z rozetką lirowyatych liści, promieniste, 5-krotne kwiaty, płatki zrośnięte u nasady, pręciki w 1 okółku, 1 słupek, zebrane w gronka na szczycie pędu, owoce to torebki, pierwiosnek Primula sp. jarnik Samolus sp. naradka Androsace sp. zarzytka Cortusa sp. bożykwiat Dodecatheon sp. okrężnica Hottonia sp. urdzik Soldanella sp. pierwiosnik Vitaliana sp. Mitrastemonaceae Mitrastemon sp. pasożyt bezzieleniowy, z pod ziemi wystaje okwiat z wielu listków, widac duży, mięsisty słupek. Herbatowate, kameliowate Theaceae/Cameliaceae drzewa i krzewy, skórzaste, okragławe, języczkowate, eliptyczne liście, duże kwiaty ze spiralnymi działkami i płatkami, kamelia Camelia sp. Symploaceae
 drzewa, krzewy, liście jezyczkowate, lirowate, ulistnienie skrętoległe, duże promienioste, barwne, wielopłatkowe kwiaty, Symplocus sp. Cordyloblaste sp. Starczykowate Styracaceae drzewa i krzewy, ulistnienie skrętoległe, brak przylistków, białe 2-7 płatkowe kwiaty w gronach lub wiechach, są dzwonkowate, owoce to torebki lub pestkowce., starczyk Styrax sp. Diapensiaceae rosliny zielne, drobne, łopatkowate lub eliptyczne liście, dzwonkowate kwiaty, 5-płatkowe, szypułkowe, obupłciowe, słupki i pręciki wystają poza okwiat, są działki, Galax urceolata, Pyxidanthera barbulata, Berneuxia sp. 
Różowe Rosidae
Nadrząd Malvidae bodziszkowce Geraniales bodziszkowate Geraniaceae zielne i krzewy, byliny, łodyga zdrewniałą lub gruboszowata, dłoniasto lub pierzastodzielne liście z przylistkami, pierzaste użyłkowanie, ulistnienie naprzeciwległe lub naprzemianległe, pojedyncze, 5-krotne kwiaty z miodnikiem, owoce to rozłupnie z dzióbkie, bodziszek Geranium sp. łakowy G. pratense, leśny G. silvaticum, drobny G. pusillum, pelargonia Pelargonium sp. iglica Erodium sp. pospolita E. cicutarium. Miodokwiatowate Melianthaceae drzewa, krzewy i zielne, liście pierzastodzielne, lirowate, z przylistkami i oskrzydloną nasadą, kwiaty w gronach lub kłosach, 5 lub 4-krotne, pormieniste lub grzbieciste, owoce to torebki. Vivianiaceae byliny, krzewy, jednoroczne, ulistnienie naprzemianległe, liście całobrzegie lub powcinane, bez przylistków, całobrzegie lub ząbkowane krótkoogonkowe lub siedzące, promieniste, kilkukrotne kwiaty, rózowe, fioletowe, białe, żółte płatki dłuższe od działek,owoce to pękające torebki.
Picramniales drzewa, ulistnienie skrętoległe, nieparzystopierzasto złożone liscie, kwiaty zebrane w gorona Picramnioideae z Picramnia sp. i Alvaradoideae z Alvaradoa sp.
Mydleńcowate mydłoszowate Sapindales Biebersteiniaceae rodzaj Biebersteinia byliny z drewniejącym kłączem, mają gruczołkowatoe owłosienie, uliostnienie skrętoległe liście kilkukrotnie pierzaste, powcinane lub ząbkowane, promieniste, zółte, rózowe, białe, obupłciowe, 5-krotne kwiaty, trwałe działki, są miodniki kwiaty zebrane w wiechy lub kłosy, owoce to rozłupnie z 5 rozłupek. łużnikowate Nitrariaceae byliny, krzewy, jednoroczne, liście grube, mięsiste, zwykle siedzące, owalne, języczkowate, drobne, kwiaty 5-krotne, promieniste, owoce to jagody, łużnik Nitraria sp. poganek Peganum sp. Tetradiclis sp. Kirkiaceae drzewa, ulistnienie skrętoległe lub liście skupione na końcach pędów, pierzastodzielne liście od 2 do 30 przylistków, drobne, 4-krotne kwiaty w wiechach i wierzchotkach, rodzaj Kirkia sp. osoczynowate Burseraceae drzewa, krzewy, liście pierzastodzielne, dłoniastodzielne lub całobrzegie, ząbkowane, piłkowane lub karbowane, listki języczkowate lub owalne, liście wyrastają w pęczkach z pędów, promieniste, kwiaty 5-krotne, białe, rózowe, żółte w gronach lub wiechach, balsamowiec Commiphora sp., boswelia Boswellia sp. Narenczowate Anacardiaceae drzewa, krzewy, rośliny pnące nieparzystopierzastodzielne liście, listki owalne liub języczkowate, wyrastają w pęczkach, rozdzilenopłciowe, promieniste, kolorowe kwiaty w wiechach, mięsiste owoce, sumak Rhus sp. pistacja Pistacia sp. mango Mangifera sp. Mydleńcowate Sapindaceae pierzastodzielne liście z języczkowatych, wrzecionowatych lib owalnych listków,  albo dłoniaste u klonu Acer sp. lub języczkowate, faliste-kasztanowiec Aesculus sp. promieniste kwiaty pręciki i słupki wystają poza okwiat, owoce to gł. torebki, orrzeszki. Biegunecznikowate Simaroubaceae liście pierzastodzielne, drobne, promieniste kwiaty w wiechach, jest kielich i korona, owoce to pestkowce, bożodrzew Ailanthus sp. Meliowate miodlowate Meliaceae nieparzystopierzasteodzielne liście, drobne, promieniste kwiaty ze zróżnicowanym okwiatem zebrane w wiechy, mahoniowiec Swietenia sp. Rutowate Rutaceae drzewa, krzewy, zielne, skrętoległe, pierzaste liście, mają olejki eteryczne, obupłciowe, promieniste kwiaty, płątki wolne i barwne, owoce to pestkowce, orzechy, orzeszki, jagody, torebki, cytrus Citrus sp. pomarańcza gorzka Citrus aurantium, cytryna zwyczajna Citrus limon, grejfrut Citrus  paradisi kumkwat Fortunella sp.
Huerteales Gerrardinaceae Gerrardina sp. drzewa, krzewy, języczkowate, długie lub krótkie, pekate i zaostrzone na końcu liście, lekko ząbkowane, kwiaty promieniste, kilkukrotne, wolne pąłtki i działki, owoce to jagody, Gerradina foliosa i Gerradina eylesiana. Tapisciaceae Huertea cubensis i Tapiscia sinensis oraz  Tapiscia yunnanensis, nieparzystopierzaste liście, drzewa i krzewy, kwiaty drobne, promoeniste w wiechach, drobne jagody. Dipentodontaceae Dipentodon sinicius, Perrottetia sp. skrętoległe, języczkowate liście, czerwone gałązki, drobne, kilkukrotne kwiaty wyrasją w wierzchotkach w kątach liści.
ślazowce, malwowce Malvales Neuradaceae krzewy, krzewinki, byliny, cienkie, mięsiste liście, poromioeniste, leko dzwonkowate kwiaty, duże, kilkupłatkowe, owoce to torebki. Wawrzynkowate Thymelaeaceae krzewy, drzewa i zielne, skrętoległe, ogonkowe liście w pękach, bez przylistków, rózwnoległa nerwacja, obupłciowe, promieniste kwiaty, w wierzchotkach, owoce to niełupki, duże liścienie, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum wilczypieprz Thymelaea sp. Sphaerosepalaceae Dialyceras sp. i Rhopalocarpus sp, krzewy, drzewa, byliny, liście skrętoległe, języczkowate lub okrągłe, kwiaty mają wiele pręcików, brak płatków, wolne działki, rosną w kątach liści. Arnotowate Bixaceae jajowate, okrągławe liście, drzewa i krzewy, promieniste kwiaty, 5- krotne, wolne płątki i działki, owoce to torebki, arnota Bixa sp. Cochlospermum sp. Diegodendron sp. Czystkowate posłonkowate Cistaceae drzewa, krzewy, byliny, liście naprzeciwległe, jajowate, języczkowate, kwiaty obupłciowe, 5 płątków i działek, czystek Cistus sp. posłonek rozesłany Helianthemum nummularium. Sarcolaenaceae drzewa, krzewy, eliptyczne, owalne, okrągławe, całobrzegie liście są przylistki, kwiaty obupłciowe, promieniste, 5 działek, 2 mniejsze, 3 większe, 5-6 płatków, owoce to orzechy lub torebki, wiele nasion Sarcolaena sp Leptolaena sp. Dwuskrzydłcowate Dipterocarpaceae drzewa, języczkowate, owalne, jajowate liście, blaszka karbowana lub nie, pięciokrotne, barwne kwiaty ze zróżnicowanym okwiatem, owoce to orzeszki z 2 skrzydłami. Cytinaceae Cytinus sp. i Bdallophytum sp. bezizeleniowe pasożyty, wnikają do wiązek porzewodzących gospodarzy, nad ziemię wystają kepki kwiatów, barwnych, promienistych, dzwonkowatych, dużych, kielich i korona są. Muntingiaceae Dicraspidia sp., Muntigia sp. i Neotessmania sp. drzewa, nieparzystopierzaste liście, języczkowate listki, promieniste, 5-krotne kwiaty, owoce to jagody. ślazowate, malwowate Malvaceae drzewa, krzewy lub zielne, ulistnienie nakrzyżległe lub naprzemianległe, dłoniaste, nerkowate, okragłe, języczkowate, owalne, zgięte wzdłuż nerwu, całobrzegie lub ząbkowane liście, kwiaty zebrane w wierzchotkę z 3 podsadkami, zrosłopłątkowa korona, okwiat może zróść się w kieliszek, owoce to torebki, slaz zaniedbany Malva neclecta, kakaowiec Theobroma sp. lipa Tilia sp. bawełna Gossypium sp.
Kapustowce Brassicales Akaniaceae Akania bildwillii, Bretschneidera sinensis drzewa, parzystopierzastozłożone liście, liśtki podługowate, kwiaty promieniste, barwne, zebrane w wiechy. Nasturcjowate Tropaeolaceae wg. współczesnej wiedzy jest tylko nasturcja Tropaeolum sp. byliny, nerkowate liście, wrosłe nasady, pęczki kwiatów w kątach liści, grzbieciste, 5-płatkowe, barwne kwiaty z długimi szypułkami, owoce to orzeszki. Moringowate Moringaceae drzewa, krzewy, krzewinki, miękkie drewno, pirzesteozłożone liście, naprzemianległe listki, barwne, 5-krotne, obupłciowe, grzbieciste lub promieniste kwiaty w wiechach, owoce to torebki, moringa olejodajna Moringa oleifera. Melonowcowate Caricaceae drzewa, dłoniasto lub pierzastodzielne liście, trąbkowate kwiaty wyrastają w wiechach lub z pnia, owoce to jagody, melonowiec właściwy Carica papaia. Setchellanthaceae gatunek Setchellanthus careuleus, drzewo owalne, skrętoległe, drobne liście, duże, ciemnoniebieskie, 5-płatkowe, promieniste kwiaty, owoce to jagody. Limnanthaceae zilene, jednoroczne liśliny, naprzemianległe ulistnienie, liście proste lub złozone, pierzaste unerwienie, pojedyncze, kilkupłatkowe, białe kwiaty w kątach liści, Limanthes sp. Koeberliniaceae Koeberlinia spinosa  cały zielony krzew, pgałązki splątane ze sobą, liście uproiszczone w postaci łusek, białe kwiaty, owoce to czarne jagody. Bataceae Batis sp. słonorosla, rozgałęzione łodygi, rosliny zielne, liście mięsiste, przypominaja gałezie-gałęziaki, kwiaty rozdzielnopłciowe, męskie kotki, żeńskie mają białę płątki i rozrośnięte dno kwiatowe, Batis maritima. Salvadoraceae owalne, języczkowate, jajowate liście, drobne kwiaty w wiechach w kątach liści, Salvadora sp. Azima sp. Dobera sp. Emblingiaceae rosliny zielne, rozgałęzione, okrągłe, krótkie języczkowate lub owalne liście, biaęł, zółte, kremowe lub rózowe kwiaty w główkach, 4-krotne, promieniste, owoce to jagody, Emblingia sp. Pentadiplandraceae Pentandiplandra sp. np. P.brazzeana  krzewy lub liany, języczkowate liście, naprzeciwległe ulistnienie, kwiaty w kątach liści, zebrane w wieszki, wolne płątki i działki, owoce to jagody. Rezedowate Resedaceae zielne rośliny, rozgałęzione pędy, liście cienkie, języczkowate lub wąskie odwrotnie jajowate, róznowąskie, drobne kwiaty zebrane w szczytowe grona, wolne działki i płatki, rezeda Reseda sp. Gyrostemonaceae krzewy, drzewamocno rozgałęzione łodygi, podługowate liście, kwiaty w kątach liści, owoce to jagody, Gyrostemon ramulosis. Tovariaceae Tovaria sp. T. pendula, T. diffusa, zielne, liście trójdzielne, listki języczkowate, drobne kwiaty w gronach, owoce to jagody. Kaparowate Capparaceae drzewa, krzewy, maja olejki eteryczne, mogą mieć kolce lub włoski, trójdzielene liście, wrzecionowate listki, ulistnienie skrętoległe, kwiaty promieniste, 4-krotne, zebrane w grona lub baldachogrona, owoce to torebki lub jagody, kapary Capparis sp. Cleomaceae krzewy i zielne, jednoroczne lub byliny, ulistnienie skrętoległe, ogonkowe, trójklistkowe, dłoniastozłożone liście, kwiaty zebrane w grona lub pojedyncze w kątach liści, 4 działki i płatki z paznokciem, owoce to łuszczyny, łuszczynki lub torebki, Cleome sp. Kapustowate/krzyżowe Brassicaceae/Cruciferae zielne, drzewa i krzewy, jednoroczne byliny, ulistnienie skrętoległe, lirowate liscie w rozetkach, siedzące, odziomkowe, 6 4-silnych pręcików, promieniste, 4-krotne kwiaty w gronach, owoce to łuszczyny lub łuszczynki, kapusta warzywa Brassica oleraceae, gęsiówka Arabis sp. smagliczka Alyssum sp. gorycznik Barbarea sp. rzeżucha Cardamine sp. 
Crossosomatales kłokoczkowate Staphyleaceae drzewa lub krzewy, liście złożone, dłoniaste lub pierzaste listki wrzecionowate, drobne kwiaty w wiechach, owoce to torebki kłokoczka Staphylea sp. Guamatelaceae gat. Guamatela tuerckheimii krzew, ulistnienie naprzeciwległe, piłkowane, dłoniastodzielne, owłosione od spodu liście, płatki i działki równe, barwny kielich, owoce to mieszki. Crossosomatacea krzewy, skrętoległe ulistnienie, języczkowate lub lancetowate liście, promieniste kwiaty. Stachyuraceae rodzaj Stachyurus krzewy, drzewa, 4 płątki korony, dzbanuszkowate, dzwonkowate kwiaty zebrane w wisząće grona, gonkowe, języczkowate liście z prostymi lub sercowatymi nasadami. Aphloiaceae gat. Aphloia theiformis krzewy i drzewa, ulistnienie skrętoległe, pojedyncze, eliptyczne, karbowane i piłkowane liscie, obupłciowe, promieniste kwiaty wyrastają w kątach liści, owoce to jagody z 6 pomarańczowymi nasionami. Geissolomataceae gat. Geissoloma marginatum krzew, ulistnienie naprzeciwległę, u nasady są przylistki, jajowate i owalne, całobrzegie, podwinięte liście, pojedyncze, 4-krotne, obupłciowe kwiaty na końcach pędów, owoce to torebki. Strasburgeriaceae drzewa, lancetowate, zabkowane liście, promieniste, 5-krotne kwiaty rosną w kątach liści w pęczkach Ixerba sp. Strasburgeria sp.  
Mirtowce Myrtales z trudziczkowatymi Combretaceae drzewa, krzewy liany, ulistnienie naprzeciwległe lub skrętoległe, liście całobrzegie, krótkoogonkowe lub siedzące, mają gruczołki i włoski, kwiaty promieniste, bez korony, zebrane w grona, owoce to niełupki, pestkowce, skrzydlaki, orzechy, cudacznik Quisqualis sp. lomnicera Lumnitzera sp. Wiesiołkowate Onagraceae drzewa, krzewy, zielne, długie, lancetowate, owalne, jajowate liście w rozetach, naprzeciwległe ulistnienie, kwiaty *K4C4A4+4G(4), owoce torebki, jagody, orzechy, wiesiołek Oenothera sp. fuksja Fuchsia sp. czartawaCircaea sp. wierzbownica  Epilobium sp. wierzbówka Chamerion sp. Krwawnicowate Lythraceae drzewa, krzewy, zielne, czworoboczne łodygi, naprzeciwległ, okółkowe lbu skretoległe ulistnienie, pojedyncze liście z przylistkami, obupłciowe, promieniste lub grzbieciste kwiaty z rurkowatym lub dzwonkowatym hipancjum, 4-6 płatków i działek, zebrane w grona, wiechy lub wierzchotki, owoce to jagody lub torebki, krwawnica Lythrum sp. lawsonia Lawsonia sp. granatowiec Punica sp. kotewka orzech wodny Trapa natans. Mirtowate Myrtaceae drzewa lbu krzewy, naprzeciwległe lub skretoległe liście bez przylistków, wydzielają olejki eteryczne, bardzo zóznicowane kwiaty w kwiatostanach lub pojedyncze, owoce to torebki lub jagody, mirt Myrtus sp. eukaliptus Eucalyptus sp. korzennik Pimenta sp, goździkowiec Eugenia sp., gruszla Psidium sp., kuflik Callistemon sp. Vochysiaceae  drzewa, krzewy, liany, naprzeciwległe lub okółkowe, pojedyncze, moga mieć parę przylistków i miodniki pozakwiatowe, grzbieciste, obupłciowe kwiaty zebrane w grona, 4 działki zrośnięte u nasady, 3-5 płatków, owoce to torebki. Zaczerniowate Melastomataceae ulisntnienie naprzeciwległe, łukowata nerwacja, kwiaty w wiechach, są działki i płatki, pręciki i słupki wystają poza okwiat, promienista symetria. Crypteroniaceae drzewa i krzewy, pojedyncze, naprzeciwległe liście z przylistkami, kwiaty drobne, promieniste, 4-5 krotne, zebrane w kłosy, owoce to torebki Axinandra sp. Crypteronia sp. Dactylocladus sp. Alzateaceae gat. Alzatea verticillata drzewa lub krzewy, naprzeciwległe, owalne, eliptyczne, pojedyncze liście, dzwonkowate, promieniste, obupłciowe kwiaty zebrane w kwiatopstany, owoce to torebki. Penaeaceae drzewa lub krzewy, owalne liście, promieniste kwiaty, 4-5 krotne, pojedyncze lub w kwiatostanach.
Nadrząd Fabidae Rząd parolistowce Zygophyllales, rodzina parolistowate Zygophyllaceae liście owalne lub okrągłe, całobrzegie, naprzeciwległe,  5-krotne, promieniste kwiaty, są płątki i działki tu jest najstarsza roślina Larrea tridentata paropist Zygophyllum sp. i buzdyganek Tribulus sp. Krameriaceae krzewy lub pokładające się byliny pasożytnicze, drobne, skrętoległe, owłosione, całobrzegie lub trójdzielne liście, dwuboczne, czerwone lub żółte kwiaty zebrane są w grona, owoce to kolczaste nibyorzeszki.
Dyniowce Cucurbitales Anisophylleaceae drzewa i krzewy, ulistnienie sketoległe, liście w 2 lub więcej rzędach, niepodzielna całobrzega blaszka liściowa z asymetryczną nasadą, kwitaty zebrane są w wiechy lbu grona, mają 3-5 płątków i działek, 2 razy więcej pręcików, owoce to torebki, pestkowce lub skrzydlaki Anisophyllea sp. Combretocarpus sp. Poga sp. Polygonanthus sp. Pałęzynowate Corynocarpaceae rodzaj pałęzyna Corynocarpus sp. drzewa i krzewy ze skrętoległymi liśćmi skupionymi na końcach gałązek, blaszki niepodzielne, cąłobrzegie, języczkowate, owalne, jajowate, ogonkowe, 5-krotne, obupłciowe kwiaty w wiechach na końcach gałązek, owoce to pestkowce, jest tu 5 gatunków. Garbownikowate Coriariaceae  garbownik Coriaria sp. byliny z kłączami, drzewa i krzewy, naprzeciwległe, całobrzegie, owalne lub lancetowate liście, 5 płatków i działek, promieniste, 1 lub obupłciowe kwiaty w gronach, owoce to niełu;pki okryte płatkami. Dyniowate Cucurbitaceae zielne, pnącza lub drzewa, wiotka, płożąca lub wspinająca się łodyga, liście zmienione w wąsy czepne, asymilacyjne często klapowate, ułożone skrętolegle, jednopłciowe kwiaty kielich i korona zrośnięte u nasady, owoce to jagody, dynia zwyczajna Cucurbita pepo, ogórek siewny Cucumis sativus, tryskawiec sprężysty Ecballium elaterium, kolczurka klapowata Echinocystis lobata, tykwa Lagenaria sp. Tetramelaceae 2 rodzaje Tremeles sp. i Octomeles sp. drzewa, dwupiennośc, pnie gruczołowato owłosione, liście całobrzegie, kwiaty w kwiatostanach, kilka działek, płatki zredukowane, owoce to torebki z przegrodami. Konopnicowate Datiscaceae konopnica Datisca sp. byliny liście trójdzilene, nieprarzystopierzasto złożone lub całobrzegie, jednopłciowe kwiaty w gronach, męskie mają kielich zrośnięty w rurkę z wolnymi ząbkami, żeńskie mają 3-4 działki, owoce to torebki. Begoniowate Begoniaceae lancetowate, ząbkowaneliście, ulistnienie skrętoległe, duże, barwne, kilkupłatkowe kwiaty, begonia Begonia sp.
Bukowce Fagales Bukanowate Nothofagaceae z 1 rodzajem bukanem Nothofagus sp. karbowane, języczkowate liscie, brązowa, popękana kora, drzewo, owoce orzeszki. Wosokownicowate Myricaceae drzewa i krzewy, liście pojedyncze, rzadziej klapowane, wieszkowate lub kotkowate kwiatostany, owoce to orzeszki teraz należą do rzędu woskownicowców Myricales.  Brzozowate Betulaceae drzewa lub krzewy z ulistnieniem skrętoległym rzadziej naprzeciwległym, liście sa ząbkowane, mają przylistki, męskie kwiaty zebrane w kotki, żeńskie sa w pachwinie łuski sa tu brzoza, olcha, owoce to orzeszki, olcha ma szyszkowaty kwiatostan. Ticodendraceae 1 gatunek Ticodendron incognitum drzewo, skrętoległe, eliptyczne, krótkoogonkowe liście, drobne kwiaty bez okwiatu, męskie sa w kilku pęczkach, żeńskie pojedyncze w kątach liści, owoce to pestkowce. Rhoiptelales z Rhoiptelaceae jest tu drzewo Rhoiptela chiliantha młode pędy ma żółto omszone, liście ogonkowe, nieparzystopierzaste, z listkowatymi przylistkami, kwiaty zebrane w żebrowane orzechy. Rzewniowate Casuarinaceae równowąskie, igiełkowate liście, kwiaty zebrane w szyszki, rzewnia Casuarina sp. Bukowate Fagaceae gł. drzewaokrągłe, owalne, szerokie, języczkowate, ząbkowane liście, jednopłciowe kwiaty w kątach liści, żeńskie są w kwiatostanach, np. wierzchotkach, buk Fagus sp. dąb Querus sp. kasztan Castanea sp. Orzechowate Juglandaceae skrętoległe, nieparzystopierzaste liście bez przylistków, promieniste kwiaty, jednopłciowe w kotkach, obupłciowe w kłosach, owoce to pesrtkowce lub orzechy, orzech włoski Juglans regia, skrzydłorzech Pterocarya sp. orzesznik Carya sp.  Rzewniowate Casuarinaceae wiecznie zielone, długie, cienkie, igiełkowate liście, są jedno lub dwupienne kwiaty kotkowate owoce to orzeszki moga być zebrane w szyszki.
Trochodendrales trochodendrowate Trochodendraceae drzewa lub krzewy, duże, grube liście, wiechowate kwiatostany.
Skalnicowowce Saxifragales Grujecznikowce Cercidiphalles grujecznikowate Cercidiphaceae, grujecznik Cercidiphyllum drzewa z krótko i długopędami, liście naprzeciwległe, ogonkowe, owlane, nasady sercowate, jednopłciowe kwiaty zebrane w kwiatostany, owoce to mieszki. Peridiscaceae drzewa i krzewy, ulistnienie skrętoległe, całobrzegie, pojedyncze liście, są przylistki, promieniste kwiaty w pęczkach lub gronach, zwykle brak płatków, owoce to pestkowce, Peridiscus sp. Whittonia sp. Medusandra sp. Soyauxia sp. Piwoniowate Paeoniaceae krzewy, duże rosliny zielne, liście naprzemianległe, podzielna blaszka liściowa, kwiaty duże, barwne, 5-krotne, piwonia Peonia sp. Altygniowate Altingiaceae drzewa, ulistnienie skrętoległe, trójlistkowe liście, dłoniaste prylistki, kwiaty bez okwiatu, męskie w główkach, żeńskie w gronach, ambrowiec Liquidambar sp. altyngia Altingia sp. Semiliquidambar sp. oczarowate Hamamelidaceae drzewa, krzewy lub krzewinki, liście całobrzegie lub lekko karbowane, bardzo złożone okwiaty z wieloma płatkami i działkami, leszczynowiec Corylopsis sp. oczar wirginijski Hamamelis virginiana, parocja perska Parrotia persicaDaphniphyllaceae Daphniphyllum sp. drzewa i krzewy, ulistnienie skrętoległe, na końcach liście w pęczkach, są pojedyncze, ogonkowe, całobrzegie, łopatkowate, języczkowate lub odwrotntie jajowate, bez przylistków, jednopłciowe kwiaty bez płatków, 3-6 działek, żeńskie maja prątniczki, owoce to pestkowce. Gruboszowate Crassulaceae grube, łezkowate, jajowate lub owalne liście z miękiszem wodnym, kwiaty promieniste, kilkupłatkowe, owoce to mieszki, rojnik górski Sempervivum montanum, rozchodnik czarniawy Sedum atratum, różeniec górski Rhodiola rosea, grubosz wodny Crassula aquaticaAphanopetalaceae Aphanopetalum clematideum Aphanopetalum resinosum pnącza, liście naprzeciwległe, piłkowane, języczkowate, drobne przylistki, 4-krotne kwiaty bez płatków, działki rozrastają się owoce to orzechy. Tetracarpaeaceae Tetracarpaea tasmannica krzew, grube, owalne, piłkowane liście, krótkei ogonki, liście skrętoległe, kwiaty 4-krotne, białe, drobne, w gronach szczytowych. Penthoraceae Penthorum chinense Penthorum sedoides byliny, pędy rozgałęzione, liście łodygowe skrętoległe, bez przylistków piłkowane lub podwójnie piłkowane, kwiaty w szczytowych wiechach, 5 działek, 1-8 płatków, 1 słupek, owoce to wielonasienne torebki. Wodnikowate Haloragaceae zielne i krzewy, rozgałęzione łodygi, liście równowąskie, cienkie, okółkowe, kwiaty jednopłciowe, zredukowany okwiat, kwiaty w katach liści, rosliny wodne, wywłócznik kłosowy Myriophyllum spicatum. Iteowate Iteaceae drzewa lub krzewy, liście owalne, języczkowate, skrętoległe, kwiaty drobne, zebrane w długie kłosy w kątach liści, itea Itea sp. Pterostemon sp. Choristylis sp. Agrestowate Grossulariaceae krzewy z kolcami lub bez, liście dłoniaste, karbowane, 4-krotne kwiaty zebrane w grona, owoce jagody, porzeczaka czarna Ribes nigrum, biała Ribes niveum, czerwona Ribes rubrum, agrest Ribes uva-crispa, Grossularia sp. Skalnicowate Saxifragaceae byliny lub jednoroczne, grube kłącza, naprzeciwległe lub skrętoległe ulistnienie są trozetki liściowe, liście pojedyncze lub dłoniasto i pierzastodzielne, promieniste, obupłciowe, 5-płatkowe kwiaty zebrane w grona, wiechy, baldachogrona, owoce to wielonasienne mieszki i torebki, tawułka Astilbe sp. skalnica darniowa Saxifraga moschata, sledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium, tarczownica tarczowa Darmera peltata.
Rózowce Rosales z różowatymi Rosaceae drzewa, krzewy, zioła, pojedyncze lub złożone liście z przylistkami, obupłciowe, promieniste, wolnopłatkowe, zwykle 5-krotne kwiaty, owoce złożone róża Rosa sp. jabłoń Malus sp. sliwa Prunus sp. grusza Pyrus sp. poziomka Fragaria vesca, truskawka Fragaria ananassa, jezyna Rubus sp. Barbeyaceae 1 gatunek Barbeya oleoides drzewa, cąłobrzegie, naprzeciwległe, owłosione liście, drpobne, bezpłatkowe kwiaty w kwiatostanach są obupłciowe, owoce to orzeszki. Dirachmaceae rodzaj Dirachma sp. krzewy i drzewa, drobne, ząbkowane liście, pojedyncze, obupłciowe kwiaty rosną na końcach pędów, kilka działek połączonych u nasady, miodniki u podst. płatków, owoce to owłosione torebki z przegrodami. Szakłąkowate Rhamnaceae całobrzegie, pojedyncze liście, spiralne lub naprzeciwległe ulistnienie, wolnopłatkowe, promieniste kwiaty rózowe, białe, zółte niebieskie, 4 lub 5 działek i płatków kruszyna Frangula sp. szakłak Rhamnus sp. Oliwnikowate Elaeagnaceae wąskie liście, lancetowate, zwykle naprzeciwległe, całobrzegie, ogonkowe lub siedzące, kwiaty męskie w kotkach, żeńskie w gronach, owoce to pestkowce oliwnik Elaeagnus sp. rokitnik Hippophaë sp. i szeferdia Shepherdia sp. wiązowate Ulmaceae pojedyncze, piłkowane liście, asymetryczne nasady, drobne, promieniste kwiaty, maleńskie, okrągławe płatki, dorobne działki, słupki i pręciki na zewnątrz, owoce jajowate skrzydlaki wiąz Ulmus sp. Konopiowate Cannabaceae liście sercowate, ząbkowane, języczkowate, eliptyczne, kwiaty drobne, rozdzielnopłciowe, męskie mają 5 pręcików, działek i płatkó, żeńskie 1 słupek zrosnięty okwiat, wiązowiec Celtis sp., chmiel zwyczajny Humulus lupulus, konopie siewne Cannabis sativa. Morwowate Moraceae ulistnienie skrętoległe, różny kształt blaszki liściowej, rozdzielnopłciowe, 4-krotne kwiaty, owoce zebrane w wowcostany, morwa Morus sp. żółtlica Maclura sp. figowiec Ficus sp. chlebowiec Artocarpus sp. Pokrzywowate Urticaceae liście lancetowate, eliptyczne, okrągłe, ząbkowane, parzące włoski u niektórych, rozdzielnpłciowe kwiaty zebrane w grona, dwupiennośc, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, pokrzywa żegawka Urtica urens.
Dławiszowce Celastrales z dławiszowatymi Celastraceae drzewa, krzewy, pnącza,liście pierzastodzielne z wrzecionowatymi listkami lub cąłobrzegie i duże, ulistnienie naprzemianległe, drobne kwiaty zebrane w wiechy, dławisz Celastrus sp. trzmielina Euonymus sp. dziesięciornik Parnassia sp. Lepidobotryaceae drzewa, liście całobrzegie, ogonkowe, są przylistki, kwiaty w kwiatostanach na przeciw liści, owoce to orzeszki.
Bobobwce Fabales z mydłokrzewowatymi Quillajaceae krzewy i dzrzewa, skrętoległe, całobrzegie liście, 5-krotne, jednopłciowe kwiaty zebrane w wiechotki, 1 kwiat żeński otacza kilka męskich, owoce to torebki z 1 oskrzydlonym nasieniem, mydłokrzew brazylijski Quillaja brasilensis, mydłokrzew właściwy Quillaja saponaria. Bobowate/motylkowe Fabaceae/Papilionaceae spiaralne, nieparzystopierzasto złożone liście, dłoniaste, trójlistkowe, niektóre są przekształcone w wąsy czepne, motylkowe kwiaty zebrane w grona, 5 zrośniętych działek, płatki to łódeczka-największy, żagielek dolny, skrzydełka-2 boczne, u koniczyny Trifolium sp. wszystkie płatki sa zrośnięte, owoce to pękające 2 szwami strąki, koniczyna, wyka Viccia sp. fasola Faseolus sp. bób Viccia faba, groszek Lathyrus sp. groch Pisum sp. łubin Lupinus sp. Krzyżownicowate Polygalaceae zioła, krzewy, drzewa, wąskie, języczkowate, okrągłę, lancetowate, tarczowate liście, duże, motylkowate kwiaty zebrane w grona z podsadkami. Zabłędowate Surianaceae drzewa i krzewy, skrętoległe ulistnienie, liście, eliptyczne lub pierzaste, są przylistki, promieniste, obupłciowe kwiaty z 5 płatków i działek zabrane są w wiechy, owoce to pestkowce, jagody, orzeszki.
Szczawikowce Oxalidales z Huaceae drzewa i pnąćza, pojedyncze, całobrzegie liście w 2 rzędach, przylistki, 4-krotne kwiaty w pęczkach wyrastają w kątach liści, owoce to torebki, 2 rodzaje Hua sp. i Afrostyrax sp. Wiślibobowate/bobniowate Connaraceae krzewy, pnącza, niskie drzewa, nieparzystopierzastodzielne liśćie bez przylistków, lisktki języczkowate z kończykami, 5-krotne kwiaty w wiechach w kątach liści, owoce to mieszki, wislibob/bob drzewny Connarus sp. Szczawikowate Oxalidaceae liście trójdzielne, serduszkowate listki, zioła, 5-krotne, trąbkowate kwiaty, owoce to torebki, szczawik zajęczy Oxalis acetosella. Radziliszkowate Cunoniaceae drzewa i kerzewy, liście pierzastodzielne lub dłoniastodzielne, ulistnienie naprzewciwległe, kwiaty bez korony zebrane w grona, główki i wiechy w kątach liści, okwiat 4 lub 5-krotny, owoce to torebki, mieszki, orzeszki lub pestkowce radziliszek Cunonia sp. Eleokarpowate postrzępowate Elaeocarpaceae drzewa lub krzewy, ulistnienie naprzemianległe lub skrętoległe, pojedyncze, ząbkowane liście, szypułkowe kwiaty, kilka działek i postrzępionych płatków, owoce to pestkowce, torebki lub jagody, liporzecznica Sloanea sp. Brunelliaceae 1 rodzaj Brunelia sp. drzewa, liście i kwiaty owłosione, liście pierzaste lub proste, naprzeciwległe lub okółkowe, przylistki opadają, kilkukrotne kwiaty bez korony zebrane są w wiechy, owoce to orzeszki. Cefalowate Cephalotaceae gatunek cefalotus bukłakowaty Cephalotus follicularis pełzające kłacze z rozetą 2 rodzajó liści, asymilacyjne sa łopatkowate, pułapki dzbanuszkowate, dolna część liścia to dzbaneczek, góna wieczko, owłosiony dzbanuszek w środku cały owłosiony, z wierzchu na żebrach, drobne 6-krotne kwiaty w wiechach, owoce to jednonasienne mieszki.
Malpigiowce Malpighiales rodzina Achariaceae drzewa, krzewy, byliny, całobrzegie, ogonkowe liście z przylistkami, kwiaty zebrane w grona lub wiechy, 2-5 działek, kilka-kilkanaście płatków, w 2 okółkach, owoce to jagody. Goupiaceae drzewa , liście w 2 rzędach z przylistkami, baldachy są w katach liści, owoce to pestkowce, 1 rodzaj Goupia sp. 2 gat. Goupia glabra i Goupia guatemalensis. Fiołkowate Violaceae drzewa, krzewy, byliny, łodyga zielna lub zdrewniała, kwiaty promieniste lub grzbieciste, barwne, pachnące, liście sercowate, lancetowate, całobrzegie lub podzielone, fiołek Viola sp. Męczennicowate Passifloraceae liście z przylistkami, gł. jednopienne rosliny, duże, barwne, zwykle obupłciowe kwiaty, promieniste z 5 podzielonymi działkami i płatkami, owoce to jagody, tu jest męczennica Passiflora sp. z jadalnymi owocami. Lacistemataceae drzewa, liście całobrzegie, lancetowate lub języczkowate, drobne kwiaty zebrane w kotki lub grona. Wierzbowate Salicaceae skrętoległe, całobrzegie, ząbkowane liście, rozdzielnopłciowe, zebrane w kotki kwiatostany bez okwiatu, wiatropylne u topoli Populus sp. i owasopylne u wierzby Salix sp. mają miodniki. Putranjivaceae drzewa i krzewy, lisćie w 2 szeregach, czasem naprzeciwlełe, całe lub ząbkowane, asymetryczne nasady, dwupiennnośc, rzadko jednopiennośc, jednopłciowe kwiaty, niepozorne podsadki, kwiaty rosną w kątach liści lub na pniach-kaulifloria, owoce to pestkowce. Lophopyxidaceae 1 gatunek Lophopyxis maingayi liana, liście skrętoległe, ząbkowane, pojedyncze, krótkoogonkowe, drobne, promienist, pięciokrotne kwiaty w wiechach rosną w kątach liści, jednopienność ale kwiaty jednopłciowe, owce to jednonasienne skrzydlaki. Ctenolophonaceae rodzaj  Ctenolophon 2 gatunki, drzewa, liście naprzeciwległe, ktrótkoogonkowe, eliptyczne lub owalne liście, końce zaostrzone, kwiaty 5-krotne, promieniste, szerokoeliptyczne działki, wąskie płatki, owoce to torebki, C. englerianus i C. parvifolius. Krasnodrzewowate czerwikowate Erythroxylaceae liście całobrzegie, eliptyczne, języczkowate, 5-krotne kwiaty w wiechach w kątach liści, krasnodrzew Erythroxylum sp. Korzeniarowate Rhizophoraceae drzewa i krzewy, duże, skórzaste liście, ulistnienie naprzeciwległe, kilkjkrotne, promieniste kwiaty, pręciki w 1 okółku, owoce to jagody. Drzewipestowate Caryocaraceae drzewa i krzewy, liście trójlistkowe, skrętoległe lub naprzeciwległe, okwiat 6-krotny, piekne kwiaty, barwne pręciki, owoce to pestkowce, drzewipest Caryocar sp. Lnowate Linaceae rośliny zielne, wkwiaty barwne, 5-krotne, obupłciowe, liście proste, języczkowate, ulistnienie skrętoległe, len Linum sp. lenek Radiola sp. Irwingiowate Irvingiaceae duże drzewa, skrętoległe, całobrzegie, krótkoogonkowe, owalne lub eliptyczne liście, asymetryczne, parzyste przylistki, promieniste, obupłciowe, 5-krotne kwiaty zebrane w wiechy w kątach liści i na szczytach pedów, wolne płatki i działki, owoce to pestkowce i skrzydlaki, irwingia Irvingia sp. Kluzjowate okrętnicowate Clusiacaceae/Guttiferae drzewa, krzewy, liście proste, ulistnienie naprzeciwległe, kilka płatków, kilka działek, kluzja Clusia sp., mangostan Garcinia sp. Bonnetiaceae drzewa i krzewy, ulistenie skrętoległe, liście całobrzegie, bez przylistków, obupłciowe, promieniste, kwiaty w wierzchotkach, 5 płatków, 5 działek, 5 pręcików, owoc to wielonasienna torebka, rodzaje Bonettia sp., Ploiarium sp., Archytaea sp. Gumiakowate Calophyllaceae drzewa i krzewy, całobrzegie liście bez przylistków, ulistnienie skrętoległe lub naprzeciwległe, mają przewody wydzielająće żywice, olejki eteryczne i gumożywice, kwiaty mają wolne działki i płątki, owoce to torebki, gumiak Calophyllum sp. Dziurawcowate Hypericaceae ulistnienie skrętoległe, liście języczkowate, kwiaty promieniste, wolnopłatkowe zebrane są w wiechy, kłosy lub grona, wiele pręcików, 5 płatków, wolne działki, dziurawiec Hypericum sp. Zasennikowate Podostemaceae hydrofity, zakorzenione w dnie, bardzo podzielona blaszka liściowa, kwiaty zebrane w grona. Centroplacaceae drzewa, ulistnienie skrętoległe, sa przylistki, liście całobrzegie lub piłkowane, kwiaty drobne, zebrane w grona, jednopiennośc, kwiaty obpłciowe, nasiona z osnówką. Malpigiowate Malpighiaceae całobrzegie, języczkowate liście, 5-krotne, promieniste kwiaty, wolne płatki i działki, malpigia Malpighia sp. NAdwodnikowate Elatinaceae drzewa krzewy, wodne zielne rośliny, liście naprzeciwległe, mogą być odwrotnie jajowate, 5 działek i płatków kwiaty zebrane w główki w kątach liści, mogą być pojedyncze, płatki i i dzałki wolne, nadwodnik Elatine sp., Bergia sp. Ołdzianowate ochnowate Ochnaceae drzewa, krzewy, zioła, pojedyncze, pierzasto użyłkowane liście, piłkowatne lub całobrzegie, kwiaty mają początkowo skręcony okwiat, 5 płatków i działek, wolne płatki i działki, wiele pręcików, przodek miał złożone liście, ochna Ochna sp. Ixonanthaceae drzewa i krzewy, ulistnienie skrętoległe, liście krótkoogonkowe, eliptyczne, pojedyncze, całobrzegie lub piłkowate, drobne przylistki, 5 działę i płatków, promieniste kwiaty, w gronach lub wierzchotkach, owoce to torebki. Pochodnikowate Humiriaceae drzewa, krzewy, łodygi rosną pod kątem lub są zgięte, skrętoległe, niepodzielne liście, początkowo są zwinięte, całobrzegie lub piłkowane, prążkowane, kropkowane lub gładkie, drobne kwiaty 5 działek i płatków, wiel precikó, owoc to okrągły lub owalny pestkowiec, pochodnik Humiria sp. Pandaceae skrętoległe, niepodzielone liście, na cienkich długopędach, nasady owłosione, żyłkowanie pierzaste, grona kwiatów rosną na pniu i końcach gałęzi, 5 działek i płatków, 5-15 pręcików, owoc to pestkowiec, 3 gat, Panda sp., Galearia sp., Microdesmis sp. Peraceae drzewa, krzewy, całobrzegie, skrętoległe liście, rozdzielnopłciowe kwiaty bez okwiatu, wyrastają w kątach liści, 4 gat. Pera sp. Clutia sp. Pogonophora sp. Trigonopleura sp. Bukietnicowate Rafflesiaceae bezzieleniowe rośliny zielne, endopasożyty na rodzaju Tetrastigma sp. z winoroślowatych, ciało rosliny to komóczak przypominający grzybnię, żyję w pędach i korzeniach gospodarza, okwiat duży z wielu listków, mięsisty, listki zrośniete u dołu, przesłona otacza prętosłup, owoce to jagody, bukietnica Rafflesia sp., Rhizanthes sp., Sapria sp. Wilczomleczowate Euphorbiaceae rjednopłciowe kwiaty bez okwiatu, zebrane w obupłciowe kwiatostany-cyjacjia, kwiaty męskie otaczają 1 kwiat żeński, kwiatostan otacza 5 podsadek, liście zredukowane lub okółkowe, języczkowe, asymiluje łodyga, mają sok mleczny, szczyr Mercurialis sp. wilczomlecz Euphorbia sp. pokrzywiec Acalypha sp. rącznik Ricinus sp. Liściokwiatowate Phyllanthaceae drzewa, krzewy, zioła, pnącza, pnącza, sukulenty, rosliny wodne, liście pojedyncze lub złożone, całobrzegie, nikektóre nie mają liści, tylko spłaszczone, asymilujące gałęzie, inne mają kilkupłatkowe i kilkudziałkowe kwiaty, jednopłciowe w kątach liści, owoce suche lub mięsiste pestkowce lub jagody liściokwiat Phyllanthus sp. Picrodendraceae drzewa, krzewy lub półkrzewy, naprzeciwległe, okółkowe lub skrętoległe ulistnienie, liście ząbkowane lbub całobrzegie ogruczolone,p ojedyncze lub pierzaste, jednopłciowe, bezpłatkowe, kilkudziałkowe kwiaty, owoce to torebki. Balanopaceae jednopłciowe drzewa i krzewy, skrętoległe lub okółkowe liście o ząbkowanych brzegach, kwiaty zerbane w kotki, żeńskie mają wiele przysadek, owoce to pestkowce. Trigoniaceae drzewa i liany, naprzeciwległe lub skrętoległe liście całobrzegie, od spodu omszone, kwiaty grzbieciste, obupłciowe, 5-działkowe i płatkowe w gronach lub wiechach, owoce torebki lbu skrzydlaki, 4 rodzaje Humbertiodendron sp., Trigonia sp., Trigoniastrum sp. Trigoniodendron sp. Dichapetalaceae drzewa, krzewy, liany, całobrzegie, skrętoległe liście, są przylistki, wierzchotki wyrastają w kątach liści, szypułki zrośnięte z ogonkami liścipwymi, promieniste, obupłciowe kwiaty, 5 płatków i działek, owoce to pestkowce, często owłosione Dichapetalum sp Stephanopodium sp Tapura  sp. Złotoroślowate Chrysobalanaceae drzewa i krzewy, liście skrętoległe, niepodzielone, są przylistki, kwiaty obpłciowe, promiensite lub grzbieciste, 5 płatków i działek, zależnie od rodzaju są zebrane w rózne kwiatostany, owoc to pestkowiec. Euphroniaceae drzewa, krzewy, skrętoległe liście, drobne przyslistki, obupłciowe, promiensite kwiaty w gronach, 5 nierównych działek, 2 zrośnięte, 3 wolne, 3 pochwowate płątki, 1 prątniczek, 4 pręciki, owoc to trójkomorowa torebka, 3 gatunki Euphronia acuminatissima, Euphronia guianensis, Euphronia hirtelloides.
Jaskrowe Ranunculidae nadrząd Ranunculanae
Berberysowce Berberidales Nandinaceae podzielna blaszka liściowa, liście i listki ogonkowe, listki wrzecionowate, liście dłoniastodzielne, kwiaty zebrane w wiechy, owoce to jagody. Podophyllaceae zioła z ogonkowymi dłoniastodzielnymi liscmi, szeroko jajowatymi, zaostrzonymi listkami, obupłciowe, szypułkowe kwiaty owoce to jagody. Ranzaniaceae dłinaiastodzielna blaszka liściowa, kwiaty z rozwiniętym okwiatem zebrane w pęczki, owoce to jagody.
Jaskrowce Ranunculales jaskrowate Ranunculaceae skrętoległe liście, podzielna, mocno powcinana blaszka liściowa, listki okwiatu w 1-2 okółkach, jest kielich i korona, kwiaty promieniste lub grzbieciste, zamknięte owocolistki, owoce to mieszki, orzeszki lub jagody. rodzina berberysowate Berberidaceae skrętoległe ulistnienie, liście pojedyncze lub złożone, promieniste kwiaty, szerokie, okrągławe płatki, owoce to jagody. Krępieniowate Lardizabalaceae dłoniastodzilelne liście, listki jajowate lub owalne, duże okragławe podsadki, różowe kwiaty zebrane w grona, owoce są w mieszkach. Makowate Papaveraceae gł. zioła, rzadko drzewa i krzewy Bacconia sp. Dendromecon sp. ulistnienie głównie skrętoległe, może być naprzeciwległe, okółkowe i rozeta, liście pierzastodzielne, blaszka liściowa podzielna kilkukrotnie, liście ogonkowe bez przylistków, 4-płatkowe kwiaty, kwiaty obupłciowe, symetria promienista, dwuboczna lub grzbiecista, dwudziałkowy kielich, płatki korony w 2 okółkach, owoce to głównie torebki, nasiona mają elajosomy.  Eupteleaceae olszanka Euptalea drzewa lub krzewy, pojedyncze, skrętoległe, ogonkowe, silnie użyłkowane liście, kwiaty zebrane w pęczki, przedpratnośc, owoce to szypułkowe skrzydlaki. Miesięcznikowate Menispermaceae pnąćza z róznokształtnymi liśćmi, drobne, kilkupłatkowe kwiaty zebrane są w grona, owoce to pestkowce. Circaeasteraceae są tu 2 rodzaje bylin Circaeaster agrestis ma łopatkowate, okółkowe liśćie zwężająće się w ogonki i 5-płatkowe kwiaty z cienkimi, podłużnymi płatkami i i Kingdonia uniflora sercowate, wcięte na końcach liście otaczają łodygę, szczytowy kwiat z okrągławymi 5 płatkami.
Srebrnikowce Proteales Sabiowate Sabiaceae drzewa i pnącza, liście podzilene, listki wrzecionowate, drobne kwiaty z koroną i kielichem, owoce to pestkowce, sabia Sabia sp.  Meliosma sp. Ophioocaryon sp. lotosowate Nelumbonaceae kłącza zakorzeniają się na dnie zbiornika, duże, okrągławe liście, często faliste brzegi, długie, sztywne ogonki, kwiaty promieniste, wiele płątków i pręcików, dno kwiatowe ma kształt odwróconego stożka ze słupkiem na szczycie, owoce to orzeszki otoczone dnem kwiatowym, tylko lotos Nelumbo sp. np. orzechodajny Nelumbo nucifera. Srebrnikowate Proteaceae drzewa i krzewy liście ogonkowe, pierzaste, listki wrzecionowate, proste brzegi blaszek lub ząbkowane, kora brązowa z przetchlinkami, kwiaty drobne barwne, wiele rurkowatych zebrane w główki lub koszyczki otoczone ząbkowatymi liścmi podkwiatostanowymi, owoce to orzechy, srebrnik królewski Protea cynaroides. Platanowate Platanaceae tylko platan Platanus sp. drzewa, łuszcząca się kora, 5-klapowe liście dłoniaste, drobne kwiaty w główkach, platan klonolistny Platanus acerifolia
parzeplinowce Myrothamnales z parzeplinowate Myrothamnaceae z parzeplinowcem Myrothamnus krzew ze skórzastymi, długimi, języczkowatymi, całobrzegimi liścminaprzeciwległymi, kwiaty zebrane w kotki, parzeplinowate mają naprzeciwległe, jezyczkowate, sztywne liście, w czasie suszy czernieją i schną, w czasie deszczu rozwijają się i zielenieją, rozdzielnopłciowe kwiaty zebrane są w kłosy i podparte przysadkami, owoce to rozłupnie.
Goździkowe Caryophyllidae nadrząd Caryophyllanae rząd goździkowce Caryophyllales rodzina rosiczkowate Droseraceae rosliny wodne mają liście okółkowe lądowe rozetę, liście przekształcone sa pułapki wabiąće, unieruchamiające, niszczące i trawiące owady, 5-krotne kwiaty z działkami i płatkami, pręciki leża w okółkach, są tu rosiczka Drosera sp. i aldrowanda Aldrovanda sp. Dzbanecznikowate Nepenthaceae z rodzajem dzbanecznik Nepenthes zdrewnaiałe łodygi, liście zmienione w dzbankowate twory, są duże, barwne, mają obrzeże-kołnierzyk z wydzieliną, którą owad je i wpada do środka zamyka sie klapka-wieczko, które chroni enzymy trawienne przed rozcięczeniem w deszczówce, obok liści pułapkowych są liście podłużne asymilacyjne, drobne kwiaty w kłosach szczytowych. Rosolistnikowate Drosophyllaceae drewniejąca, lekko rozgałęziona łodyga, długie, cienkie, zwijające sie pastorałowato liście pułapkowe pokryte siedzącymi gruczołkami, kwiaty mają 5 wachlarzaykowatych płatków, owoce to torebki, jest tu 1 gatunek: rosolistnik portugalski Drosophyllum lusitanicum. Ancistrocladaceae 1 rodzaj Ancistrocladus pojedyncze, skrętoległe liście ogonkowe, blaszka falująca, drobne, obupłciowe kwaity w wierzchotkach. Dioncophyllaceae krzewy lub pnącza, skórzaste, skrętoległe liście ogonkowe są zabkowane, 5 wolnych działek, 5 białych płątków, zebrane są w wierzchotki. Pomorzlinowate Frankeniaceae wąskie, grube, owalne liście, trąbkowate kwiaty z rózowymi 5 płatkami, są okrągł, działki zrosłe w rurkę, 1 rodzaj pomorzlin Frankenia sp. Tamaryszkowate Tamaricaceae drzewa krzewy lub krzewinki, skrętoległe, iglaste lub łuskowate liście, drobne, obupłciowe kwiaty w kłosach lub gronach, owoce to torebki. tu są września pobrzeżna Myricaria germanica i tamaryszek Tamarix sp. Ołownicowate zwaciągowate Plumbaginaceae byliny, krzewy, liany rosliny jednoroczne, liście skrętoległe, pojedyncze, całobrzegie, mogą miec uszka nie mają przylistków, obupłciowe, promieniste, trąbkowate kwiaty zebrane w wierzchotki, skupione w główki, kłosy, grona i wiechy, 5 zrosłych działek, 5 zrosłych płatków, tu jest zawciąg pospolity Armeria vulgaris i ołownik Plumbago sp. Rdestowate Polygonaceae gryka Fagopyrum sp., szczaw Rumex sp, rdest Polygonum sp., rdestówka Fallopia sp., rdestowiec Reynoutria sp., szczawior Oxyria sp, zioła, drzewa, krzewy, pnącza, skrętolełe liście, zebrane w rozety lub okółkowe, pojedyncze lub zredukowane, niektóre mają gatkę-pochewkę z przylistków, drobne, 3 krotne, wiatro lub owadopylne kwiaty zebrane w wiechy lub grona, owoce to trójgraniaste orzeszki. Rhabdodendraceae rodzaj  Rhabdodendron całobrzegie liście, krótkie działki, mięsiste płatki, kwiaty zebrane w kwiatostany, mają hypancjum, miseczkowate dno kwiatowe, owoce to pestkowce. Simmondsiowate Simmondsiadaceae jest tu jojoba Simmondsia chinensis mały, silnie rozgałęziony krzew, naprzeciwległe ulistnienie, liście całobrzegie, wrzecionowate, ogonkowe, kwiaty męskie zebrane w główki, u nasady liści, żeskie na szcyztach gałązek, owoce to trójklapowe torebki, dwupienność. Asteropeiaceae z rodzajem Asteropeia sp. drzewa i krzewy, krótkoogonkowe, całobrzegie liście, brak przylistków, ulistnienie skrętoległe, kwiaty zebrane w torebki. Physenaceae z Physena ulistnienie skrętoległe, całobrzegie liście, kwiaty zebrane w grona w kątach liści, okwiat z kilku listków w okółkach, oowce to niepękające, jednonasienne torebki. Microteaceae Microtea sp. jednoroczne rosliny zielne, ulistnienie skrętoległe, kwiaty zebrane w grona, owoce to niełupki. Goździkowate Caryophyllaceae gł. zioła oraz krzewy i pnącza, naprzeciwległe ulistnienie, liście całobrzegie, pojedyncze, promieniste, 5-krotne kwiaty, jest kielich i korona, płątki mogą zwężac się w paznokcie, wzór kwiatowy *K5C5A5+5G(5), owoce to torebki, orzeszki l;ub jagody. Achatocarpaceae z 1 rodzajem Achatocarpus drzewa lub krzewy z kolacami, liście ogonkowe, skrętoległe, okrągławe, całobrzegie, bez przylistków, kwiaty zebrane w wiechy lub grona, dwupienność, owoce to mięsiste jagody. Szarłatowate Amaranthaceae ulistnienie naprzeciwległe lub skrętoległe, liście języczkowate, ogonkowe lub siedzące, niepozorne kwiaty zebrane w grona lub wiechy. Stegnospermataceae ze Stegnosperma sp. krzewy, liany, drzewa, ulistnienie skrętoległe, ogonkowe liście bez przylistków, promieniste kwiaty mają 5 wolnych działek i 5 wolnych płątków zebrane są w szczytowe wiechy lub w wiechy w kątach liści, owoce to torebki. Libawowate Limeaceae drzewa, krzewy lub krzewinki ulistnienie skrętoległe, brak przylistków, drobne kwiaty zebrane w wierzchotki lub pojedyncze, kieich ma 5 wolnych, zielonych działek, korona 5 wolnych, kremowych płatków, owoce to niepękająće torebki, Lophiocarpaceae 2 rodzaje Corbichonia sp.-kielich pięciodziałkowy, wiele płatków i Lophiocarpus sp.-pojedycnczy, 5-listkowy okwiat zioła, krzewy, liście pojedycncze i cąłobrzegie, kwiaty zebrane w grona lub wierzchotki, owoce to niełupki lub torebki. Barbeuiaceae 1 gat. Barbeuia madagascariensis skrętoległe ulistnienie, liście ogonkowe, bez przylistków, całobrzegie, pierzascie użyłkowane, owalne, długoszypułkowe kwiaty zebrane są w grona, mają odsadki, 5 zaokrąglonych działek, bez płątków, dwukomorowy słupek, owoc to dwunasienna torebka drewniejąca. Gisekiaceae z Gisekia sp. mięsiste rośliny zielne, pokładają się lub wznoszą, naprzeciwległe, owalne, całobrzegie, krótkoogonkowe liście bez przylistków, promieniste, krótkoszypułkowe, 5-krotne, zebrane w wierzchotki kwiaty, 5 owalnych, białych, rózowych lub czerwonych płatków, owoc zbiorowy. Przypołudnikowate, pryszczyrnicowate Aizoaceae sukulenty liściowe, mięsiste, okrągłe lub kamieniopodobne, walcowate liście magazynujące wodę, wielopłatkowy, złożony, barwny okwiat. Szkarłatkowate, alkiermesowate Phytolaccaceae liście długie, lancetowate lub języczkowate, kwiaty mogą być zróznicowane na kielich i koronę lub nie, są obupłciowe, promieniste, zebrane w grona, owoce to jagody. SarcobataceaeSarcobatussp. gruboszowate, kolczaste krzewy, ulistnienie skrętoległe, liście całobrzegie, mięsiste, niepodzielna blaszka liściowa, jednopłciowe kwiaty-jedno lub dwupiennośc, męskie kwiaty nie mają okwiatu są zebrane w kotki, żeńskie są pojedyncze, mają 2 mięsiste listki, które pózniej otaczają owoce. Dziwaczkowate, nocniowate Nyctaginaceae zioła, drzewa i pnącze, ulistnienie skrętoległe, liście pojedyncze, całobrzegie, jęzoczkowate, kwiaty 5-krotne, barwne zebrane w baldachogrona, owoce to orzeszki, tu jest dziwaczek Jalapa Mirabilis jalapa. Ugłastowate Molluginaceae jednoroczne lub byliny, mogą być gruboszowate, ulistnienie naprzeciwległe, skrętoległe, okółkowe, pojedyncze, cąłobrzegie liście, sa błoniaste przylistki lub ich nie ma, kwiaty promieniste, 4 lub 5 płatków jednopłciowe lub obupłciowe, dwu lub jednopienność, owoce to torebki. Halophytaceae z Halophytum ameghinoi płożace rozgałęzione pędy, ulistnienie skrętoległe, brak przylistków, kwiaty zebrane w grona, w kątach liści, najpierw są kwiaty zeńskie bez okwiatu, mają 3 przysadki, potem meśkie z 4 listków, jednonasienne owoce mają zdrewniałą okrywę. Wćwiklinkowate Basellaceae mają kłącza i bulwy, pojedyncze, sercowate, ogonkowe liście, kwiaty drobne, pojedyncze, owoc w mięsitym i trwałym okwiecie. Zdrojkowate Montiaceae rozgałęzione łodygi, zioła z naprzeciwległymi łopatkowatymi lub lancetowatymi liśćmi, kilkupłatkowymi i działkowymi kwiatami zebranymi w wierzchotki, owoce to torebki tu jest zdrojek błyszczący Montia fontana. Didiereaceae sukulenty drzewa i krzewy, łodygi magazynujące wodę to roślina ma cienkie, długie, igiełkowate liście, mogą być sa okrągławe lub owalne, mają ciernie, obupłciowe kwiaty. Porwinkowate Talinaceae zioła i półkrzewy z okółkowymi, łopatkowatymi liścmi, 5-krotne kwiaty, owoce to jagody, tu są 2 rodzaje porwinek Talinum sp. i Amphipetalum sp. Portulakowate Portulacaceae rozgaółzione łodygi, zielne, naprzeciwległe ulistnienie, liście łopatkowate, kilkupłatkowe i kilkudziałkowe kwiaty, owoce to torebki np. portulaka pospolita Portulaca oleracea. Anacampserotaceae gruboszowate półkrzewym, bulwiaste korzenie, mięsiste pędy, grube, języczkowate, naprzeciwległe liście, mogą być w rozetach, kwiaty mają 2 działki i 5 płatków. Kaktusowate Cactaceae sukulenty krzewy z mięsistymi liśćmi okrąłumi lub owalnymi, mięsiste łodygi o równych kształtach z cierniami, któe są przekształconymi liścmi, rozbudowane, bulwiaste korzenie z niewielkimi częściami nadziemnymi, duże, barwne, okazałe kwiaty, trąbkowate, słupki i pręciki wsytają na zewnatrz, owoce to nibyjagody. 
Grzybieniowe Nymphaeidae nadrząd Nymphaeanae rzędy:
Amborellowce Amborellales, z rodziną Amborellaceae jajowate, zaostrone, skrętoległe liście z falistymi brzegami bez przylistków, rozdzielnopłciowe kwiaty z niezróżnicowanym okwiatem, zebranym w wiechy, owoce to pestkowce. Tu jest 1 gat, Amborella trichopoda.
Grzybieniowce Nymphaeales rośliny wodne, liście okrągłe pływająće, lub podwodne rozwidlone, są tu grzybieniowate Nymphaeaceae okrągłe, tarczowate liście pływające na pow. wody, duże kwiaty o wielu skrętoległych płatkach wyrastają nad wodę na długich szypułkach, grube kłacza na dnie tu ą grzybienie Nymphea sp. wiktoria Victoria sp. rozłożnia Euryale sp. barklaja Barclaya sp. grążel Nuphar sp. Pływcowate Cabombaceae tu jest płoszyniec Brasenia sp. kłacze płozi po dnie, liście są okragłe lub tarczowate, całobrzegie, na długich ogonkach, wyrastają z kłącza, długoogonkowe kwiaty, długie, tepe działki, języczkowate płatki, wrzecionowate owoce i kabomba Cabomba sp. liście podwodne są cienkie, rozwidlone, łatki sercowate pływająće pojawiają sie w czasie kwitnienia są drobne i eliptyczne, kwiaty na krótkich szypułkach, płatki owalne, działki jajowate, gruszkowate owoce. Hydatellowate Hydatellaceae krótkie łodygi, równowąskie liście, zredukowany okwiat, kwiaty obupłciowe zebrane są w główki, rośliny wodne i bagienne.
Austrobaileyales drzewa, krzewy lub liany, cytryńcowate Schisandraceae badian Illicium sp. ma liście wąskie, wrzecionowate, krótkoogonkowe, wielopłatkowe kwiaty rosną w kątach liści na szypułkach, cytryniec Schisandra sp. jajowate lub wrzecionowate, zaostrzone liście, wielopłatkowe kwiaty zebrane w pęczki, owoce to jagody w kiściach, jest też Kadsura sp. Trimeniaceae z Trimenia sp. naprzeciwległe, lancetowate liście z krótkimi ogonkami, drobne, wiatropylne kwiaty w wiechach, drzewa i pnącza.
Rogatkowate Ceratophyllaceae ulistnienie naprzeciwległe, liście widlasto rozgałęzione, brzegi ząbkowane, listki są cienkie, igiełkowate, nie ma naczyń ani korzeni, kwiaty są kątach liści, rozdzielnopłciowe, niepozorne, owoce mają haczyki.
Zieleńcowce Chloranthales zieleńcowate Cloranthaceae liście o szerokich nasadach, zwęzonych końcach ogonkowe, kwiaty zebrane w kłosy lub główki w kątach liści, krzewy lub byliny.
Magnoliowe Magnoliidae ma rzędy kallenowce Callenales z rodzinami kallenowatymi Canellaceae są to głównie drzewa, ulistnienie srkętoległe, brak przylistków, kwaty zebrane w baldachogrona w kątach liści, jest kielich z 3 działek i korona z wielu płatków w okółkach, symetria promienista, tworzą olejki eteryczne, jest tu korzybiel biały Canella winteriana. Winterowate Winteraceae brak naczyń w drewnie-są cewki, liście skrętoległe, często całobrzegie, wielopłatkowe kwiaty z wieloma pręcikami, wytwarzają olejki eteryczne, sumetria promienista. 
Pieprzowce Piperales są tu pieprzowate Piperaceae liście głównie całobrzegie, wkątach liści są kwiatostany-grona lub kłosy. Jaszczurzowate Saururaceae byliny z kłączami lub rozłogami, ulistniewnie skrętoległe, liście mają sercowate nasady, błoniaste przylistki, kwiaty w kłosach lub gronach, podsadki tworzą pseudoancjum, 3 lub 6 pręcików, słupek zwykłe z 4 owocolistków, owoc to rozłupnia. Piestrzennikowate Hydnoraceae największe rośliny na Ziemi, pod ziemią mają kanciasty lub okragły na przekroju ryzomatoid-pośredni twór między łodygą a korzeniem, na kantach są brodawki, przy kontakcie z żywicielem rosną na nich przyssawki, którymi przysysa się do żywiciela, duże, mięsiste, pojedyncze kwiaty z wyrostkami z końców listków okwiatu, symetria promienista, kwiaty obupłciowe. Kokornakowate Aristolochiaceae duże liście z sercowatymi lub kliniwatymi nasadami, grzbieciste kwiaty zebrane w okółkach, w kątach liści, tu jest kokornak Aristochloa.
Rząd wawrzynowce Laurales są tu wawrzynowate Lauraceae skrętoległe lub naprzemianległe liście, całobrzegie, mają gruczoły wydzielająće olejki eteryczne, żółte lub zielone 2-5 krotnie kwiaty, jednokomorowa zaląznia i 9 pręcików, owoce to pestkowce i jagody, tu jest awokado Persea americana. Kielichowcowate Calycanthaceae krzewy lub drzewa, ulistnienie naprzeciwległe, całobrzegie liście bez przylistków, pojedyncze kwiaty w kątach liści, niezróżnicowany okwiat, wiele wolnych słupków o długich szyjkach, są płonne prątniczki, owoce to orzeszki, tu jest kielichowiec Calycanthus sp. Poleńcowate Monimiaceae naprzeciwległe lub okółkowe ulistnienie, liście całobrzegie, karbowane lub piłkowane, brak przylistków, drobne, promieniste kwiaty zebrane w wiechotki, jednopłciowe kwiaty, męskie miały wiele pręcików, żeńskie wolne słupki, owoce to orzeszki lub pestkowce. Hernandiowate Hernandiaceae skrętoległe ulistnienie, pojedyncze liście zwykle całobrzegie, mogą być pierzastosieczne, obupłciowe, pojedyncze kwiaty, moga być jednopłciowe, kielich i korona, działki wolne lub zrośnięte, dolny słupek. Trimeniaceae drzewa i pnąćza, liście całobrzegie lub ząbkowane, ulistnienie naprzeciwległe, wiatropylne kwaity zebrane są w wiechy w kątach liści. Gomortegaceae jeden tylko gatunek, gomortega keule to drzewo, całobrzegie liście, ulistnienie naprzeciwległe, drobne kwiaty, owoce to pestkowce. Oboczkowate Atherospermataceae drzewa lub krzewy z pojedynczymi, całobrzegimi lub ząbkowanymi liścmi, brak przylistków, promieniste lub dwuboczne kwiaty, 2 działki, wiele płatków, 4 lub więcej pręcików.
Magnoliowce Magnoliales są tu muszkatołowcowate Myristicaceae drzewa i krzewy mają olejki eteryczne, drewno jest rózowe lub czerwone, łyszczące skórzaste liście, całobrzegie lub lekko karbowane, zielone kwiaty brak pratniczek w żeńskich kwiatach, kwiaty jednopłciowe, wieszki są w kątach liści owoce to pestkowce. Tu jest muszkatołowiec korzenny Miristica fragrans. Magnoliowate Magnoliaceae duże, niepodzielne liście ogonkowe, ulistnienie skrętoległe, są przylistki wiele działek, płatków słupków i pręcików, kwiaty na szczytach gałązek, owoce to mieszki, skrzydlaki lub pestkowce, magnolia pośrednia Magnolia soulangeana. Flaszowcowate Annonaceae drzewa, krzewy lub pnącza z włóknistą korą, krótkoognkowe, całbrzegie, skrętoległę liście w 2 rzędach, wolne słupki, wiele pręcików ułożonych spiralnie na dnie kwiatowym, wolne słupki, pojedyncze kwiaty lub kwiatostany, owoce zbiorowe z jagód lub mieszki, flaszowiec miękkościenny Annona muricata. Degeneriowate Degeneriaceae drzewa z dużymi kwiatami, duże, karbowane liście w okółkach, kwiaty maja kilka działek i wiele płatków, słupków i pręcików, owoce to jagody. Himantandrowate Himantandraceae ma 1 rodzaj Gambulimima sp. ma całobrzegie, grube, skórzaste liście, jasną korę, małe, wielopłatkowe, żółte kwiaty, owoce to jagody. Eupomatiaceae 1 rodzaj Eupomatia sp. duże, skrętoległe, całobrzegie liście, ogonki obejmują łodygi, kwiaty z wieloma skrętoległymi podsadkami, wiele płatków, stara rodzina.
leszczynowce Coryllales z leszczynowatymi Corylaceae drzewa lub krzewy z dużymi, karbowanymi liśćmi, są jednopienne, ale męskie kwiaty zebrane są w kotki, żeńskie w grona, owoce to orzeszki lub orzechy. Jest też Rhoiptelea chiliantha zaliczana ostatnio do Rhoipteleaceae dawniej orzechowatych, drzewo, kwiaty i młode pędy mają żółty meszek, liście nieparzystopierzaste, ogonkowe, lancetowate, drobne kwiaty zebrane w kotki, owoce to oskrzydlone orzeszki.
Buxales to bukszpanowce tu są bukszpanowate Buxaceae skurzaste, równe kształty liści i brzegi blaszki liściowej, liście, kwiaty zebrane wkłosy, rośliny jednopienne, owoce to zwykle jagody. Didymelaceae rodzaj Didymeles drzewo z ulistnieniem skrętoległym, liście całobrzegie, promieniste, jednopłciowe kwiaty, męskie mają 2 pręciki, żeńskie tworzą kłosy, owoc to pestkowiec, roslina dwupienna. 

Ten wpis czytano 7480 razy.
Tyle jeśli nie więcej mamy rzędów i rodzin roślin, jeszcze nie wszystko jest opracowane, bo naukowcy ciągle podporządkowują rodziny rzędom wg pokrewieństwa:)
Asiunia - Niedziela, 09 Listopad 2014 20:03
Odsłon: 864125
Asiunia
Mam licencjat z biologii i mgr z ochrony środowiska specjalność biologia środowiska na UJ, chciałabym podzielić się wiedzą, którą przekazali mi moi wykładowcy.
<< Lipiec 2020 >>
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
zobacz wszystkie wpisy »